Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2019

Bosättningslandet Anlända gäster i alla inkvarteringsanläggningar Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar Förändring av alla övernattningar, % Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, %
Total antalet 12 426 677 23 095 660 3,9 18 449 824 4,1
Finland 9 136 439 16 039 663 4,2 12 591 720 4,8
Utländer 3 290 238 7 055 997 3,1 5 858 104 2,6
Ryssland 387 415 820 888 -0,6 619 884 1,4
Tyskland 313 131 661 981 5,3 520 175 3,1
Storbritannien 220 272 569 294 -4,0 486 502 -5,3
Sverige 319 823 558 453 -0,3 442 983 -0,2
Kina 234 383 384 415 15,6 372 457 17,4
Frankrike 119 640 341 747 14,1 296 804 14,9
Förenta Staterna 142 512 309 118 7,0 295 566 6,9
Nederländerna 102 374 262 222 6,4 198 460 9,1
Estland 96 394 243 107 9,3 152 866 0,1
Japan 119 104 225 012 4,3 216 948 4,3
Norge 102 446 189 938 -1,6 152 212 0,7
Italien 81 566 180 282 12,6 159 390 13,9
Spanien 74 347 173 847 -1,2 150 152 0,5
Schweiz 70 647 166 052 -1,2 116 395 -2,3
Danmark 64 192 115 874 7,6 107 530 6,9
Polen 42 406 104 492 -0,8 74 074 -10,1
Indien 41 039 102 386 26,9 92 704 22,0
Australien 43 658 94 526 0,5 88 810 1,4
Belgien 39 625 93 741 10,4 75 431 8,0
Österrike 33 108 76 144 8,3 65 806 10,8
Thailand 20 943 69 153 42,3 29 931 -6,9
Lettland 26 253 61 588 6,2 41 174 8,0
Israel 20 716 56 166 5,3 51 606 5,8
Sydkorea 28 044 55 847 -6,8 51 949 -7,1
Tjeckien 20 089 54 176 31,9 38 673 12,0
Kanada 19 324 47 426 13,7 45 258 15,6
Litauen 19 623 46 856 10,3 32 255 16,6
Portugal 14 883 41 248 25,6 31 971 13,7
Irland 17 229 36 058 3,7 33 168 6,3
Brasilien 12 732 28 656 7,6 27 081 9,8
Taiwan 18 084 28 560 4,8 26 234 7,1
Turkiet 12 898 28 017 -10,1 26 568 -9,7
Ungern 9 884 26 840 12,4 22 740 12,1
Grekland 9 340 22 525 24,8 20 713 20,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2019, Tabellbilaga 5. Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/matk_2019_2020-04-08_tau_005_sv.html