Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2019

Landskap Utländer Ryssland Tyskland Storbritannien Sverige Kina
Hela landet 7 055 997 3,1 820 888 -0,6 661 981 5,3 569 294 -4,0 558 453 -0,3 384 415 15,6
Fasta Finland 6 830 254 3,2 816 301 -0,7 648 064 5,6 567 345 -4,0 386 109 -0,5 384 300 15,6
Nyland 3 209 192 4,8 276 700 2,7 258 914 4,6 195 036 -3,1 194 357 -2,6 236 775 15,7
    Esbo 194 894 6,9 18 166 -1,8 13 807 6,2 8 115 -17,0 11 112 -12,1 13 134 -22,3
    Helsingfors 2 411 696 4,4 215 441 3,0 202 716 7,0 157 687 -0,9 145 645 -1,3 115 757 2,4
    Vanda 437 953 5,8 23 133 5,4 25 095 9,0 24 377 -9,3 25 417 -5,2 94 805 50,6
Egentliga Finland 265 965 14,4 15 264 -3,9 40 437 32,5 11 195 14,1 32 460 -2,6 5 123 0,8
    Åbo 192 046 17,8 9 664 -11,1 29 222 33,2 9 146 21,5 24 888 0,3 4 219 11,3
Satakunta 57 465 2,4 2 225 -20,9 9 295 -19,6 2 137 -35,4 6 841 -9,5 746 13,5
    Björneborg 24 431 -6,9 1 014 -24,4 3 476 -23,4 1 186 -37,3 2 654 -17,6 454 2,3
Egentliga Tavastland 31 737 -10,4 2 759 -16,8 3 800 10,5 1 400 -7,2 3 196 -16,9 409 -68,2
    Tavastehus 15 456 -18,7 1 177 -31,0 1 748 2,9 1 030 -8,3 1 931 -7,0 209 -60,8
Birkaland 220 678 -11,6 15 775 -9,0 21 290 5,2 10 910 -4,4 22 958 -1,4 6 920 -6,1
    Tammerfors . . . . . . . . . . . .
Päijänne-Tavastland 101 183 11,5 14 231 -27,3 8 723 -4,8 5 264 24,8 6 727 -1,2 5 601 89,5
    Lahtis 71 053 19,1 9 811 -27,2 5 362 -11,6 3 336 19,4 5 699 13,7 4 926 196,6
Kymmenedalen 59 099 -2,1 20 027 -5,9 5 417 -4,9 4 172 13,4 2 744 -6,5 590 -7,2
    Kouvola 18 457 18,8 5 463 -0,1 2 093 17,3 436 -7,0 1 342 26,2 309 37,3
Södra Karelen 235 516 2,3 178 338 5,3 6 055 9,2 1 466 -5,5 5 462 15,1 2 467 52,7
    Villmanstrand 117 553 7,4 81 206 14,8 4 514 12,2 1 066 -8,8 3 410 14,9 2 236 61,0
Södra Savolax 150 576 -3,1 68 284 -7,8 22 312 1,7 2 459 9,0 3 462 5,5 1 792 -30,3
    S:t Michel 41 333 -7,7 13 709 -18,5 3 290 8,9 901 13,9 1 517 30,8 771 -23,5
Norra Savolax 105 606 3,6 32 790 -11,5 15 361 -1,4 2 601 -18,5 4 384 7,8 10 116 278,2
    Kuopio 57 285 -3,0 18 877 -16,2 7 968 -0,7 2 085 -10,8 2 918 9,8 733 0,1
Norra Karelen 69 943 -1,4 22 972 -1,5 9 156 -9,0 2 018 7,4 2 663 -6,4 1 999 234,3
    Joensuu . . . . . . . . . . . .
Mellersta Finland 129 107 -12,1 15 161 -19,8 15 528 -11,6 5 844 -8,6 8 911 8,9 2 901 -4,9
    Jyväskylä 66 167 -13,9 3 287 -24,4 7 765 -20,3 4 228 -21,1 5 652 3,6 2 123 -0,4
Södra Österbotten 45 665 41,2 2 636 53,2 2 745 33,4 1 403 94,3 4 858 25,7 630 -10,9
    Seinäjoki . . . . . . . . . . . .
Österbotten 83 081 -1,9 1 545 18,0 8 447 31,7 4 025 -0,9 28 124 9,8 597 -24,6
    Vasa . . . . . . . . . . . .
Mellersta Österbotten 24 006 57,7 208 -63,8 1 539 8,2 522 -27,3 2 004 -1,9 130 -12,8
    Karleby . . . . . . . . . . . .
Norra Österbotten 315 735 -1,7 56 262 0,5 37 763 20,6 43 147 -4,5 18 458 -0,9 9 095 -22,2
    Kuusamo 150 307 -2,6 41 920 -1,1 12 021 56,3 36 706 4,9 2 367 21,8 2 151 -65,7
    Uleåborg . . . . . . . . . . . .
Kajanaland 98 389 -8,4 33 521 -6,3 8 226 5,9 3 590 -21,5 2 044 -9,4 16 273 -10,8
    Kajana . . . . . . . . . . . .
Lappland 1 627 311 4,1 57 603 4,8 173 056 4,3 270 156 -5,3 36 456 4,0 82 136 21,4
    Rovaniemi 479 072 8,0 22 233 13,7 32 100 11,4 37 638 -4,3 8 886 11,4 44 422 16,8
Åland 225 743 -0,1 4 587 21,3 13 917 -5,7 1 949 7,0 172 344 0,1 115 -45,0
    Mariehamn 94 728 0,6 2 045 28,6 4 165 -9,4 1 452 33,5 73 352 -0,5 82 -53,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2019, Tabellbilaga 7.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla inkvarteringsanläggningar i år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/matk_2019_2020-04-08_tau_007_sv.html