Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2019

Landskap / kommun Utländer Ryssland Tyskland Storbritannien Sverige Kina
Hela landet 5 858 104 2,6 619 884 1,4 520 175 3,1 486 502 -5,3 442 983 -0,2 372 457 17,4
Fasta Finland 5 749 342 2,6 618 058 1,3 517 096 3,2 485 441 -5,4 353 506 -0,4 372 382 17,4
Nyland 2 928 677 3,9 248 889 3,4 231 403 2,9 187 372 -3,7 189 274 -2,7 232 923 16,7
    Esbo 162 257 4,2 16 732 -1,0 12 204 5,0 7 626 -14,2 10 742 -7,5 12 748 -18,1
    Helsingfors 2 248 686 4,0 198 400 4,2 182 142 5,4 152 304 -1,5 142 968 -1,6 113 054 2,9
    Vanda 401 612 6,4 19 959 -0,4 23 802 7,9 22 915 -11,4 24 947 -5,1 94 136 50,6
Egentliga Finland 219 542 19,4 11 546 -1,3 31 684 38,6 10 001 20,9 29 546 -1,9 4 766 10,5
    Åbo 172 534 19,2 8 589 -11,4 25 632 35,3 8 607 22,6 23 558 2,6 4 017 15,6
Satakunta 51 029 2,6 1 365 -26,2 8 146 -22,3 1 925 -40,1 6 349 -10,3 700 23,0
    Björneborg 20 905 -10,0 635 -43,6 2 906 -27,7 1 061 -42,6 2 349 -21,0 450 7,1
Egentliga Tavastland 29 987 -8,0 2 656 -14,0 3 488 14,0 1 291 -10,6 3 116 -14,5 388 -69,7
    Tavastehus 14 769 -18,7 1 117 -27,9 1 704 2,8 926 -15,2 1 931 -7,0 192 -63,9
Birkaland 187 722 -15,2 11 889 -10,4 17 634 1,2 10 172 -3,9 20 982 -4,7 6 161 -11,5
    Tammerfors 170 344 -16,7 8 914 -3,6 16 095 0,8 9 848 -2,4 19 274 -5,8 4 914 -23,5
Päijänne-Tavastland 87 840 10,0 12 005 -27,3 6 884 -6,0 4 559 20,4 6 191 -3,9 5 555 93,3
    Lahtis 69 248 19,3 9 283 -28,4 5 190 -11,4 3 319 20,1 5 613 13,3 4 887 194,6
Kymmenedalen 40 618 -6,0 12 710 -1,1 2 978 -22,1 3 808 11,9 2 451 -8,9 379 -23,4
    Kouvola 13 404 1,1 4 174 -3,4 1 672 13,3 383 -15,5 1 239 21,0 163 -6,3
Södra Karelen 174 281 -0,1 142 374 6,9 3 803 -4,2 1 205 -2,0 4 981 10,7 2 372 52,6
    Villmanstrand 85 847 0,4 61 975 15,5 3 079 -0,0 841 -1,9 3 058 9,0 2 169 59,4
Södra Savolax 63 118 5,1 30 081 6,4 4 891 8,2 1 315 -7,7 2 686 8,5 1 477 -34,9
    S:t Michel 20 484 -11,5 6 255 -27,1 1 032 -31,6 560 -9,7 1 236 26,4 697 -29,7
Norra Savolax 76 136 4,1 18 830 -15,8 12 456 -6,7 2 288 -18,0 4 062 13,2 9 835 292,5
    Kuopio 42 785 -1,6 10 993 -13,9 6 839 -2,8 1 815 -10,1 2 720 11,5 564 -14,0
Norra Karelen 46 320 -0,7 13 129 -2,5 4 877 -14,8 1 514 -5,2 2 185 -9,3 1 816 227,2
    Joensuu 25 440 -8,0 5 632 -8,9 2 678 -18,0 952 -27,2 1 675 -19,3 1 710 279,2
Mellersta Finland 112 781 -13,1 13 173 -22,8 13 010 -14,2 5 315 -7,5 8 155 11,2 2 847 -5,6
    Jyväskylä 59 287 -15,6 2 888 -29,3 6 862 -23,3 3 902 -20,5 5 375 3,6 2 085 -1,0
Södra Österbotten 29 006 17,3 1 992 59,4 1 984 18,8 1 161 89,4 4 389 34,3 616 -11,1
    Seinäjoki 11 446 -5,4 367 15,4 920 10,7 405 19,1 1 516 5,8 306 74,9
Österbotten 71 338 -7,6 1 384 22,8 5 505 5,2 3 910 -0,4 24 850 8,3 585 -26,1
    Vasa 54 536 -11,4 1 154 22,0 3 926 -14,2 2 479 -30,2 21 713 16,4 520 -31,7
Mellersta Österbotten 11 226 14,9 126 -65,9 960 -1,0 478 14,6 1 733 -3,0 122 -16,4
    Karleby 8 943 3,0 124 -48,1 925 -2,6 459 16,5 1 581 -6,4 118 -19,2
Norra Österbotten 205 739 -4,9 29 756 2,5 27 288 23,6 29 811 -6,0 14 007 -2,5 8 203 -0,3
    Kuusamo 85 872 -2,5 23 179 4,0 7 143 99,9 24 282 6,7 1 746 23,0 1 618 -44,9
    Uleåborg 85 581 -1,5 4 927 -9,3 11 066 12,3 3 979 -2,8 10 330 -7,0 4 936 21,3
Kajanaland 69 894 -8,7 23 745 2,6 4 504 7,6 1 214 -48,5 1 635 -9,2 16 101 -10,9
    Kajana 7 016 -19,1 1 224 -19,7 844 -10,6 257 -28,0 577 -25,5 154 -14,0
Lappland 1 344 088 4,5 42 408 3,6 135 601 1,0 218 102 -7,5 26 914 11,4 77 536 22,4
    Rovaniemi 446 611 6,5 21 237 10,8 25 451 5,8 35 474 -8,2 8 086 12,9 43 195 15,9
Åland 108 762 0,7 1 826 25,3 3 079 -12,4 1 061 54,9 89 477 0,5 75 -37,5
    Mariehamn 73 256 0,0 1 627 30,8 2 047 -17,4 910 50,7 58 563 -0,7 74 -36,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2019, Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2019/matk_2019_2020-04-08_tau_009_sv.html