Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 2 989 953 8,2 1 865 912 11,1 1 124 041 3,7
Fasta Finland 2 978 027 8,2 1 859 722 11,2 1 118 305 3,7
Nyland 873 492 5,5 505 401 8,1 368 091 2,1
    Esbo 54 392 4,7 32 903 1,2 21 489 10,7
    Helsingfors 579 571 7,4 298 927 11,2 280 644 3,6
    Vanda 159 916 1,0 107 806 4,4 52 110 -5,2
Egentliga Finland 130 397 11,1 110 126 13,8 20 271 -1,4
    Åbo 95 479 7,3 80 848 12,4 14 631 -14,3
Satakunta 32 870 1,2 27 403 -0,3 5 467 8,9
    Björneborg 19 472 3,0 16 347 -0,0 3 125 22,4
Egentliga Tavastland 45 127 4,2 41 874 8,2 3 253 -29,0
    Tavastehus 25 300 8,0 23 282 10,7 2 018 -16,2
Birkaland 201 600 12,3 172 447 12,1 29 153 13,8
    Tammerfors 176 303 23,3 149 722 25,0 26 581 14,4
Päijänne-Tavastland 72 891 -7,5 58 914 0,5 13 977 -30,7
    Lahtis 40 590 -13,5 30 196 -8,9 10 394 -24,5
Kymmenedalen 24 301 -2,8 17 756 -4,0 6 545 0,4
    Kouvola 10 938 -19,1 9 193 -21,7 1 745 -1,8
Södra Karelen 87 890 8,1 52 306 -0,7 35 584 24,3
    Villmanstrand 52 322 4,0 36 773 0,3 15 549 13,9
Södra Savolax 50 817 2,4 42 688 2,5 8 129 1,7
    S:t Michel 20 176 1,6 17 089 8,9 3 087 -26,0
Norra Savolax 117 909 4,9 102 361 5,2 15 548 2,8
    Kuopio 83 454 5,3 73 801 7,6 9 653 -9,6
Norra Karelen 51 486 6,6 44 802 10,6 6 684 -14,2
    Joensuu 27 956 9,1 24 013 11,6 3 943 -4,2
Mellersta Finland 155 699 6,3 126 276 6,3 29 423 6,2
    Jyväskylä 71 632 13,0 62 791 15,8 8 841 -3,4
Södra Österbotten 68 582 23,3 65 189 24,3 3 393 7,9
    Seinäjoki 24 831 12,0 23 410 13,5 1 421 -7,9
Österbotten 41 391 5,5 33 119 4,6 8 272 9,2
    Vasa 32 966 5,9 26 860 7,3 6 106 0,3
Mellersta Österbotten 14 474 10,1 13 090 13,0 1 384 -11,7
    Karleby 11 512 -0,9 10 335 -1,9 1 177 9,4
Norra Österbotten 225 054 15,8 161 721 16,6 63 333 13,7
    Kuusamo 89 422 28,8 52 998 37,3 36 424 18,1
    Uleåborg 86 879 2,3 71 841 3,3 15 038 -2,0
Kajanaland 164 919 11,1 144 934 17,8 19 985 -21,4
    Kajana 16 950 7,6 15 647 11,2 1 303 -22,7
    Sotkamo 141 793 10,7 125 554 17,6 16 239 -23,8
Lappland 619 128 11,0 139 315 35,3 479 813 5,5
    Rovaniemi 179 707 10,1 34 248 25,1 145 459 7,0
Åland 11 926 1,6 6 190 -11,0 5 736 19,9
    Mariehamn 11 289 2,7 5 909 -14,1 5 380 30,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.03.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. februari 2020, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-februari 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/02/matk_2020_02_2020-03-26_tau_008_sv.html