Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maaliskuu 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 092 62 969 44,9 -6,3 63,00
Fasta Finland 1 066 62 033 45,3 -6,5 63,05
Nyland 163 17 520 50,8 -8,4 69,13
Egentliga Finland 64 3 278 41,0 -4,0 59,04
Satakunta 39 1 380 27,8 -5,8 67,60
Egentliga Tavastland 26 1 477 26,7 -6,7 54,07
Birkaland 66 4 566 43,7 -6,5 60,90
Päijänne-Tavastland 32 1 897 33,3 -11,1 55,50
Kymmenedalen 27 970 29,3 -3,2 68,31
Södra Karelen 31 1 808 37,8 -5,9 47,95
Södra Savolax 71 1 922 31,5 -3,1 53,22
Norra Savolax 44 2 497 40,7 -10,0 55,95
Norra Karelen 45 1 420 38,7 -6,0 61,09
Mellersta Finland 47 3 062 41,0 -6,9 52,61
Södra Österbotten 43 1 775 34,7 -2,2 50,62
Österbotten 26 1 464 31,6 -7,3 66,61
Mellersta Österbotten 15 547 32,4 -1,8 70,75
Norra Österbotten 101 4 652 45,5 -5,1 49,55
Kajanaland 35 2 030 53,5 0,4 43,55
Lappland 191 9 768 56,8 -6,9 73,50
Åland 25 936 14,9 -1,0 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-maaliskuu 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-29_tau_002_sv.html