Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maaliskuu 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 988 947 -46,9 722 393 -44,3 266 554 -53,0
Fasta Finland 985 689 -46,9 721 075 -44,2 264 614 -52,9
Nyland 220 421 -53,8 138 942 -49,9 81 479 -59,2
Egentliga Finland 43 271 -47,6 36 662 -46,7 6 609 -52,1
Satakunta 11 424 -46,3 8 468 -51,8 2 956 -20,3
Egentliga Tavastland 9 967 -66,0 9 416 -65,6 551 -72,1
Birkaland 59 306 -51,6 51 994 -51,2 7 312 -54,6
Päijänne-Tavastland 17 735 -56,6 14 941 -57,2 2 794 -52,9
Kymmenedalen 8 233 -45,2 7 025 -39,0 1 208 -65,5
Södra Karelen 24 298 -51,9 17 834 -42,6 6 464 -66,8
Södra Savolax 18 948 -49,4 16 052 -49,2 2 896 -50,1
Norra Savolax 36 950 -50,4 33 145 -49,3 3 805 -58,5
Norra Karelen 20 763 -41,0 15 420 -47,0 5 343 -12,5
Mellersta Finland 44 072 -50,0 39 973 -49,0 4 099 -58,3
Södra Österbotten 20 788 -47,6 19 741 -48,0 1 047 -38,0
Österbotten 13 571 -47,1 11 272 -44,4 2 299 -57,1
Mellersta Österbotten 5 365 -37,9 4 819 -36,5 546 -48,0
Norra Österbotten 106 698 -41,9 93 973 -39,5 12 725 -55,0
Kajanaland 76 077 -31,0 72 835 -27,0 3 242 -68,8
Lappland 247 802 -39,9 128 563 -33,2 119 239 -45,7
Åland 3 258 -65,8 1 318 -68,5 1 940 -63,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2020, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, maaliskuu 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/03/matk_2020_03_2020-04-29_tau_003_sv.html