Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 804 33 884 12,6 -33,8 47,12
Fasta Finland 761 32 647 12,8 -34,0 46,98
Nyland 96 7 174 19,8 -39,2 43,37
Egentliga Finland 55 1 920 13,6 -33,7 55,76
Satakunta 32 1 048 11,8 -24,9 61,99
Egentliga Tavastland 15 495 14,9 -23,0 67,85
Birkaland 48 2 285 12,4 -37,5 53,97
Päijänne-Tavastland 22 933 10,6 -26,8 57,00
Kymmenedalen 19 578 15,4 -19,7 74,20
Södra Karelen 28 1 640 8,1 -34,6 51,39
Södra Savolax 59 1 299 9,1 -23,4 45,66
Norra Savolax 35 1 564 11,2 -35,3 46,48
Norra Karelen 35 673 14,5 -22,1 69,29
Mellersta Finland 33 1 666 11,5 -30,5 62,84
Södra Österbotten 33 996 11,5 -26,0 60,39
Österbotten 22 879 12,1 -26,3 60,38
Mellersta Österbotten 14 470 16,5 -14,9 49,36
Norra Österbotten 88 3 504 9,2 -35,2 42,42
Kajanaland 30 1 543 11,8 -32,2 24,74
Lappland 97 3 980 8,3 -32,3 35,05
Åland 43 1 237 5,5 -16,7 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/04/matk_2020_04_2020-05-28_tau_001_sv.html