Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-april 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 4 694 946 -30,1 3 084 502 -31,7 1 610 444 -26,9
Fasta Finland 4 672 931 -30,0 3 073 185 -31,6 1 599 746 -26,8
Nyland 1 231 221 -34,3 745 301 -30,9 485 920 -38,9
Egentliga Finland 193 469 -34,5 165 382 -32,6 28 087 -43,6
Satakunta 51 356 -36,4 41 231 -39,3 10 125 -20,9
Egentliga Tavastland 60 593 -41,2 56 540 -39,8 4 053 -55,9
Birkaland 297 347 -33,2 258 080 -33,7 39 267 -29,7
Päijänne-Tavastland 103 590 -37,8 85 440 -36,4 18 150 -43,5
Kymmenedalen 41 728 -34,0 32 289 -32,4 9 439 -39,0
Södra Karelen 132 404 -31,8 82 963 -35,5 49 441 -24,5
Södra Savolax 93 884 -33,7 73 320 -35,9 20 564 -24,6
Norra Savolax 175 630 -32,5 149 981 -34,0 25 649 -22,7
Norra Karelen 86 424 -26,0 69 998 -27,8 16 426 -17,1
Mellersta Finland 221 749 -30,2 186 524 -32,0 35 225 -19,1
Södra Österbotten 99 584 -28,9 94 017 -29,4 5 567 -19,5
Österbotten 61 123 -34,4 50 368 -33,8 10 755 -37,1
Mellersta Österbotten 24 712 -23,1 22 175 -21,2 2 537 -36,3
Norra Österbotten 463 305 -23,3 355 688 -25,7 107 617 -14,1
Kajanaland 271 483 -24,2 243 408 -21,7 28 075 -40,4
Lappland 1 063 329 -23,7 360 480 -36,7 702 849 -14,8
Åland 22 015 -43,8 11 317 -43,7 10 698 -43,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2020, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/04/matk_2020_04_2020-05-28_tau_004_sv.html