Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-april 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 3 873 214 -31,0 2 511 848 -32,6 1 361 366 -27,8
Fasta Finland 3 860 190 -30,8 2 504 873 -32,5 1 355 317 -27,5
Nyland 1 085 457 -36,2 637 470 -34,1 447 987 -38,9
    Esbo 75 491 -30,9 47 836 -29,3 27 655 -33,3
    Helsingfors 707 938 -36,1 371 455 -32,8 336 483 -39,5
    Vanda 199 476 -38,0 133 568 -38,2 65 908 -37,8
Egentliga Finland 175 302 -33,9 149 009 -32,7 26 293 -39,9
    Åbo 125 738 -37,8 106 717 -35,7 19 021 -47,7
Satakunta 44 850 -36,4 36 760 -37,9 8 090 -28,7
    Björneborg 25 483 -35,8 21 080 -38,2 4 403 -21,6
Egentliga Tavastland 55 395 -42,0 51 517 -40,6 3 878 -56,3
    Tavastehus 30 744 -38,8 28 319 -38,5 2 425 -42,0
Birkaland 257 209 -33,1 221 798 -33,3 35 411 -31,6
    Tammerfors 223 499 -28,4 191 309 -27,8 32 190 -32,2
Päijänne-Tavastland 90 867 -39,2 74 195 -37,7 16 672 -45,2
    Lahtis 52 067 -42,3 39 097 -42,9 12 970 -40,3
Kymmenedalen 34 377 -31,4 26 420 -29,7 7 957 -36,6
    Kouvola 15 910 -39,9 13 859 -39,1 2 051 -44,7
Södra Karelen 111 016 -31,9 69 745 -35,8 41 271 -24,0
    Villmanstrand 66 703 -35,9 48 845 -36,4 17 858 -34,3
Södra Savolax 67 077 -34,1 57 814 -34,7 9 263 -30,5
    S:t Michel 26 276 -38,2 22 609 -36,2 3 667 -48,6
Norra Savolax 153 294 -32,9 134 983 -33,5 18 311 -28,4
    Kuopio 107 466 -31,2 96 254 -30,8 11 212 -34,2
Norra Karelen 70 107 -29,3 58 956 -30,4 11 151 -22,6
    Joensuu 36 991 -29,1 29 865 -32,3 7 126 -11,0
Mellersta Finland 198 969 -31,5 165 531 -33,6 33 438 -18,6
    Jyväskylä 94 503 -28,2 83 374 -27,6 11 129 -32,5
Södra Österbotten 90 989 -27,1 86 398 -27,4 4 591 -21,8
    Seinäjoki 34 048 -26,9 32 222 -25,6 1 826 -44,2
Österbotten 56 929 -33,3 46 254 -32,5 10 675 -36,6
    Vasa 42 289 -36,3 34 677 -34,5 7 612 -43,5
Mellersta Österbotten 20 642 -24,1 18 988 -22,1 1 654 -41,0
    Karleby 15 574 -34,7 14 167 -34,8 1 407 -34,2
Norra Österbotten 303 388 -26,0 230 268 -29,6 73 120 -11,9
    Kuusamo 120 173 -15,9 79 575 -21,5 40 598 -2,4
    Uleåborg 112 914 -36,7 95 203 -37,3 17 711 -33,6
Kajanaland 240 518 -21,5 217 990 -19,2 22 528 -39,0
    Kajana 22 403 -30,6 20 705 -30,1 1 698 -36,1
    Sotkamo 209 096 -21,0 191 368 -18,5 17 728 -40,6
Lappland 803 804 -21,8 220 777 -35,9 583 027 -14,7
    Rovaniemi 219 230 -17,4 45 901 -22,6 173 329 -15,9
Åland 13 024 -57,5 6 975 -55,6 6 049 -59,5
    Mariehamn 11 788 -55,6 6 125 -59,7 5 663 -50,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2020, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-april 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/04/matk_2020_04_2020-05-28_tau_008_sv.html