Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2020

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 404 24 820 16,7 -37,5 83,91 14,00
Fasta Finland 387 23 994 17,0 -37,4 83,94 14,29
Nyland 63 5 315 17,9 -53,5 84,83 15,18
    Esbo 5 412 41,8 -24,6 47,45 19,82
    Helsingfors 25 3 091 14,4 -63,8 90,92 13,09
    Vanda 5 644 27,4 -41,1 101,33 27,80
Egentliga Finland 30 1 617 18,4 -41,4 79,47 14,64
    Åbo 13 1 039 16,6 -51,4 90,51 14,98
Satakunta 20 731 23,9 -32,3 99,10 23,64
    Björneborg 4 211 12,8 -43,8 73,82 9,43
Egentliga Tavastland 9 328 15,4 -25,7 89,20 13,70
    Tavastehus 2 85 25,9 -17,4 88,91 23,01
Birkaland 27 1 599 15,7 -41,3 91,70 14,36
    Tammerfors 14 1 206 18,2 -44,3 94,14 17,12
Päijänne-Tavastland 7 804 12,2 -34,4 77,32 9,41
    Lahtis 3 551 12,4 -45,2 74,06 9,20
Kymmenedalen 11 486 26,3 -25,5 91,01 23,90
    Kouvola 4 142 39,3 -23,4 92,49 36,33
Södra Karelen 11 1 171 12,4 -34,4 90,54 11,19
    Villmanstrand 6 838 11,8 -41,8 93,30 11,03
Södra Savolax 19 859 13,6 -26,6 92,77 12,61
    S:t Michel 7 458 10,7 -31,8 88,48 9,51
Norra Savolax 16 1 205 15,5 -36,4 94,59 14,66
    Kuopio 8 768 18,7 -42,2 98,34 18,39
Norra Karelen 13 478 16,9 -33,1 89,75 15,16
    Joensuu 3 199 29,9 -33,1 99,03 29,65
Mellersta Finland 18 1 772 23,2 -24,0 91,67 21,27
    Jyväskylä 8 645 30,2 -27,2 94,62 28,54
Södra Österbotten 16 710 18,5 -24,2 89,21 16,46
    Seinäjoki 4 390 20,2 -21,3 94,96 19,17
Österbotten 18 827 17,1 -29,4 99,08 16,96
    Vasa 5 388 17,5 -32,6 108,05 18,91
Mellersta Österbotten 10 432 16,4 -28,1 96,44 15,84
    Karleby 5 328 19,3 -34,6 94,41 18,18
Norra Österbotten 37 1 923 18,0 -27,4 76,82 13,81
    Kuusamo 8 609 3,3 -20,9 79,74 2,59
    Uleåborg 4 415 33,7 -29,8 87,39 29,47
Kajanaland 16 1 460 18,3 -17,4 39,28 7,17
    Kajana 4 136 24,0 -16,2 75,82 18,22
    Sotkamo 6 1 159 18,7 -18,2 31,02 5,80
Lappland 46 2 277 10,0 -21,4 81,13 8,12
    Rovaniemi 8 659 12,1 -39,6 57,76 6,99
Åland 17 826 3,7 -39,6 . .
    Mariehamn 8 489 5,8 -50,4 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. maj 2020, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/05/matk_2020_05_2020-06-25_tau_005_sv.html