Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 6 077 447 -42,6 4 401 985 -39,7 1 675 462 -48,9
Fasta Finland 6 021 327 -42,3 4 357 123 -39,7 1 664 204 -48,2
Nyland 1 410 947 -55,3 901 845 -48,6 509 102 -63,7
Egentliga Finland 302 023 -44,0 267 093 -40,1 34 930 -62,6
Satakunta 104 260 -35,9 90 032 -35,1 14 228 -40,5
Egentliga Tavastland 87 696 -50,4 82 865 -48,5 4 831 -69,6
Birkaland 387 422 -46,8 345 743 -44,9 41 679 -58,3
Päijänne-Tavastland 141 320 -49,5 121 379 -46,7 19 941 -62,0
Kymmenedalen 74 692 -42,0 63 537 -37,7 11 155 -58,4
Södra Karelen 190 932 -42,0 140 270 -37,6 50 662 -51,5
Södra Savolax 171 020 -36,5 148 639 -31,2 22 381 -58,0
Norra Savolax 239 060 -41,4 211 428 -40,2 27 632 -48,7
Norra Karelen 133 640 -34,0 116 311 -32,7 17 329 -41,9
Mellersta Finland 305 287 -43,0 267 983 -42,8 37 304 -44,5
Södra Österbotten 173 736 -39,7 167 156 -39,3 6 580 -47,9
Österbotten 97 374 -41,5 84 161 -37,3 13 213 -58,8
Mellersta Österbotten 42 550 -29,1 39 839 -25,0 2 711 -60,3
Norra Österbotten 623 482 -28,6 510 759 -28,6 112 723 -28,4
Kajanaland 372 101 -23,4 342 668 -20,4 29 433 -47,0
Lappland 1 163 785 -29,5 455 415 -37,5 708 370 -23,2
Åland 56 120 -59,5 44 862 -38,0 11 258 -83,0

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 30.07.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2020, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-juni 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/06/matk_2020_06_2020-07-30_tau_004_sv.html