Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, augusti 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 130 446 -37,3 1 036 256 -13,2 94 190 -84,5
Fasta Finland 1 115 005 -36,9 1 022 073 -13,2 92 932 -84,2
Nyland 241 401 -64,1 190 963 -37,1 50 438 -86,4
    Esbo 21 909 -50,0 16 572 -33,1 5 337 -72,0
    Helsingfors 147 148 -67,8 113 314 -32,1 33 834 -88,4
    Vanda 30 798 -70,2 23 104 -59,5 7 694 -83,4
Egentliga Finland 94 015 -19,2 88 985 4,0 5 030 -83,7
    Åbo 66 700 -18,7 62 683 5,2 4 017 -82,1
Satakunta 31 894 -8,0 30 409 4,0 1 485 -72,6
    Björneborg 18 742 -7,3 17 825 3,9 917 -70,1
Egentliga Tavastland 28 215 -22,2 27 586 -16,6 629 -80,4
    Tavastehus 15 934 -22,6 15 552 -17,3 382 -78,7
Birkaland 100 686 -25,0 94 587 -16,2 6 099 -71,5
    Tammerfors 82 651 -25,0 77 353 -15,7 5 298 -71,2
Päijänne-Tavastland 25 037 -47,1 23 960 -35,3 1 077 -89,5
    Lahtis 16 163 -43,4 15 219 -24,9 944 -88,6
Kymmenedalen 20 668 -17,5 18 914 -7,9 1 754 -61,1
    Kouvola 7 904 -38,4 6 798 -35,9 1 106 -50,4
Södra Karelen 44 332 -31,6 41 540 -3,3 2 792 -87,2
    Villmanstrand 30 617 -25,0 29 866 -2,5 751 -92,6
Södra Savolax 45 038 -18,6 43 578 -1,4 1 460 -86,9
    S:t Michel 13 565 -16,6 13 046 -4,4 519 -80,2
Norra Savolax 55 360 -14,6 53 868 -4,9 1 492 -81,7
    Kuopio 37 571 -7,2 36 750 -0,2 821 -77,5
Norra Karelen 32 393 -19,8 31 067 -5,4 1 326 -82,4
    Joensuu 14 188 -30,7 13 502 -17,4 686 -83,4
Mellersta Finland 64 907 -18,2 63 028 -2,8 1 879 -87,0
    Jyväskylä 36 263 -13,4 35 266 5,1 997 -88,0
Södra Österbotten 50 171 -13,8 48 747 -9,0 1 424 -69,0
    Seinäjoki 14 570 -22,6 14 315 -19,0 255 -78,0
Österbotten 25 328 -20,3 22 880 -0,9 2 448 -71,9
    Vasa 17 717 -27,0 16 925 -3,6 792 -88,2
Mellersta Österbotten 9 850 -4,0 9 610 8,3 240 -82,8
    Karleby 8 526 -2,5 8 312 7,6 214 -79,0
Norra Österbotten 92 188 -6,0 87 244 3,1 4 944 -63,3
    Kuusamo 18 190 21,4 17 959 33,0 231 -84,4
    Uleåborg 41 206 -16,1 38 517 -4,0 2 689 -70,0
Kajanaland 65 010 1,8 63 558 12,4 1 452 -80,2
    Kajana 8 407 -10,3 7 973 -9,0 434 -29,5
    Sotkamo 52 801 4,7 52 130 17,1 671 -88,7
Lappland 88 512 -32,9 81 549 -6,5 6 963 -84,4
    Rovaniemi 24 973 -40,6 22 622 -11,0 2 351 -85,9
Åland 15 441 -58,0 14 183 -13,4 1 258 -93,8
    Mariehamn 10 815 -57,8 9 998 -18,7 817 -93,9

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2020, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, augusti 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/08/matk_2020_08_2020-09-24_tau_007_sv.html