Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-augusti 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 7 446 257 -41,1 5 861 245 -32,5 1 585 012 -60,0
Fasta Finland 7 372 982 -40,8 5 797 699 -32,5 1 575 283 -59,3
Nyland 1 727 710 -59,0 1 172 092 -47,3 555 618 -72,0
    Esbo 131 670 -49,8 91 500 -40,3 40 170 -63,2
    Helsingfors 1 099 793 -60,5 693 412 -44,7 406 381 -73,4
    Vanda 276 131 -62,9 193 623 -58,9 82 508 -69,8
Egentliga Finland 471 695 -34,4 431 015 -26,4 40 680 -69,4
    Åbo 334 584 -36,8 305 894 -28,1 28 690 -72,3
Satakunta 146 057 -30,0 132 518 -25,4 13 539 -56,2
    Björneborg 85 355 -29,4 79 129 -25,4 6 226 -57,9
Egentliga Tavastland 137 335 -41,7 131 782 -38,6 5 553 -73,5
    Tavastehus 79 077 -38,3 75 686 -36,1 3 391 -65,6
Birkaland 584 247 -36,8 533 867 -33,3 50 380 -59,7
    Tammerfors 480 838 -35,3 435 404 -31,0 45 434 -59,4
Päijänne-Tavastland 161 510 -51,3 141 586 -46,2 19 924 -70,8
    Lahtis 95 850 -51,0 80 004 -44,1 15 846 -69,8
Kymmenedalen 97 407 -32,3 84 826 -26,6 12 581 -55,4
    Kouvola 43 882 -43,5 39 623 -41,8 4 259 -55,2
Södra Karelen 280 219 -33,1 234 850 -20,4 45 369 -63,5
    Villmanstrand 179 006 -33,0 159 652 -22,0 19 354 -69,0
Södra Savolax 223 393 -29,1 211 138 -20,0 12 255 -76,2
    S:t Michel 74 695 -29,2 69 653 -22,0 5 042 -68,9
Norra Savolax 337 114 -31,9 314 511 -27,6 22 603 -62,7
    Kuopio 239 271 -26,4 225 653 -22,3 13 618 -61,0
Norra Karelen 166 809 -39,5 152 632 -36,5 14 177 -59,8
    Joensuu 79 696 -38,0 70 983 -35,7 8 713 -51,8
Mellersta Finland 437 532 -31,9 399 636 -27,7 37 896 -57,8
    Jyväskylä 210 919 -31,7 197 068 -25,6 13 851 -68,4
Södra Österbotten 263 939 -29,7 255 659 -28,3 8 280 -55,9
    Seinäjoki 80 109 -34,5 77 527 -32,8 2 582 -63,2
Österbotten 149 826 -33,6 130 999 -25,4 18 827 -62,4
    Vasa 108 980 -37,7 99 340 -26,7 9 640 -75,5
Mellersta Österbotten 52 088 -24,4 49 666 -19,4 2 422 -66,6
    Karleby 42 481 -28,8 40 421 -24,7 2 060 -65,3
Norra Österbotten 594 483 -26,7 506 260 -25,5 88 223 -32,8
    Kuusamo 185 453 -11,8 144 221 -10,9 41 232 -14,9
    Uleåborg 239 909 -36,8 213 192 -33,4 26 717 -55,0
Kajanaland 485 912 -14,9 460 497 -11,2 25 415 -51,3
    Kajana 48 003 -30,6 45 349 -29,1 2 654 -48,8
    Sotkamo 415 864 -12,9 396 938 -9,1 18 926 -53,3
Lappland 1 055 706 -29,0 454 165 -28,0 601 541 -29,7
    Rovaniemi 292 522 -31,7 113 224 -27,0 179 298 -34,3
Åland 73 275 -58,8 63 546 -28,9 9 729 -89,0
    Mariehamn 52 814 -59,1 45 217 -37,1 7 597 -86,7

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2020, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-augusti 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/08/matk_2020_08_2020-09-24_tau_008_sv.html