Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 214 63 457 36,7 -18,9 52,03
Fasta Finland 1 149 61 931 37,2 -18,9 52,09
Nyland 152 15 795 31,3 -45,8 56,40
Egentliga Finland 81 3 793 39,8 -20,8 52,81
Satakunta 40 1 492 34,3 -5,3 63,81
Egentliga Tavastland 28 1 610 28,4 -13,8 53,94
Birkaland 74 4 869 37,7 -21,1 55,18
Päijänne-Tavastland 33 1 660 33,0 -14,7 47,71
Kymmenedalen 28 1 042 40,6 -3,5 59,95
Södra Karelen 32 1 899 48,5 -1,2 52,17
Södra Savolax 78 2 058 36,5 -6,2 51,61
Norra Savolax 50 2 657 43,3 -6,1 53,22
Norra Karelen 51 1 542 43,1 -9,5 55,18
Mellersta Finland 52 3 186 36,3 -10,7 50,15
Södra Österbotten 50 1 992 38,1 -10,2 45,91
Österbotten 32 1 558 27,7 -15,5 52,89
Mellersta Österbotten 20 613 41,2 -5,2 59,39
Norra Österbotten 113 5 191 46,8 -3,4 47,80
Kajanaland 39 2 083 51,8 2,5 46,22
Lappland 196 8 891 35,9 -2,6 48,10
Åland 65 1 526 14,5 -16,6 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2020, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/09/matk_2020_09_2020-10-28_tau_001_sv.html