Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 105 55 024 39,4 -13,7 51,90
Fasta Finland 1 046 53 670 39,7 -13,6 51,97
Nyland 138 13 339 41,0 -26,4 60,44
Egentliga Finland 75 3 176 42,4 -13,4 51,03
Satakunta 39 1 360 35,5 -8,2 51,38
Egentliga Tavastland 24 1 310 28,1 -11,2 50,54
Birkaland 65 3 997 41,7 -12,9 52,64
Päijänne-Tavastland 31 1 563 32,7 -13,1 47,70
Kymmenedalen 26 894 39,1 -4,2 53,90
Södra Karelen 31 1 810 39,6 -11,4 45,21
Södra Savolax 75 2 022 38,4 -4,5 45,23
Norra Savolax 45 2 324 40,0 -10,9 48,13
Norra Karelen 47 1 241 43,5 -5,0 48,47
Mellersta Finland 49 2 842 37,9 -10,0 44,91
Södra Österbotten 44 1 728 37,5 -7,6 41,11
Österbotten 30 1 366 31,4 -12,2 45,82
Mellersta Österbotten 17 557 32,9 -6,1 49,87
Norra Österbotten 105 4 600 40,3 -7,6 42,04
Kajanaland 36 1 960 48,6 0,1 41,59
Lappland 169 7 582 39,7 -5,5 61,72
Åland 59 1 354 22,1 -16,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2020, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/09/matk_2020_09_2020-10-28_tau_002_sv.html