Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-september 2020

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 8 358 935 -40,7 6 716 778 -30,9 1 642 157 -62,5
Fasta Finland 8 278 557 -40,5 6 647 534 -30,9 1 631 023 -61,9
Nyland 1 901 522 -60,0 1 317 352 -47,0 584 170 -74,3
    Esbo 151 669 -49,1 107 361 -37,8 44 308 -64,7
    Helsingfors 1 196 768 -61,8 773 436 -44,3 423 332 -75,7
    Vanda 301 231 -64,3 212 697 -59,8 88 534 -71,8
Egentliga Finland 534 748 -33,7 490 507 -24,5 44 241 -71,7
    Åbo 377 964 -36,0 346 120 -26,2 31 844 -73,8
Satakunta 164 328 -28,9 149 651 -23,7 14 677 -58,2
    Björneborg 96 434 -27,6 89 394 -23,2 7 040 -58,1
Egentliga Tavastland 159 055 -40,2 152 919 -36,9 6 136 -73,9
    Tavastehus 90 433 -37,4 86 757 -34,9 3 676 -66,8
Birkaland 656 847 -36,5 603 033 -32,4 53 814 -61,9
    Tammerfors 538 580 -35,7 490 266 -31,0 48 314 -62,1
Päijänne-Tavastland 182 569 -50,8 161 476 -45,8 21 093 -71,1
    Lahtis 110 237 -49,5 93 409 -42,3 16 828 -70,3
Kymmenedalen 112 580 -29,7 98 707 -23,3 13 873 -55,9
    Kouvola 51 216 -40,2 46 362 -38,1 4 854 -54,9
Södra Karelen 315 625 -31,4 269 811 -17,3 45 814 -65,7
    Villmanstrand 201 133 -31,3 181 433 -19,5 19 700 -70,7
Södra Savolax 247 395 -28,7 234 752 -19,4 12 643 -77,2
    S:t Michel 81 759 -29,7 76 532 -22,4 5 227 -70,3
Norra Savolax 386 183 -29,9 362 566 -25,3 23 617 -63,8
    Kuopio 270 234 -25,0 256 132 -20,7 14 102 -62,2
Norra Karelen 192 916 -37,2 178 250 -33,6 14 666 -62,0
    Joensuu 91 514 -37,1 82 465 -34,2 9 049 -55,1
Mellersta Finland 486 985 -31,1 448 175 -26,7 38 810 -59,4
    Jyväskylä 237 572 -31,3 223 076 -24,9 14 496 -70,3
Södra Österbotten 296 071 -29,0 286 978 -27,3 9 093 -59,9
    Seinäjoki 92 569 -32,7 89 644 -30,6 2 925 -65,1
Österbotten 166 987 -33,6 146 586 -24,8 20 401 -64,0
    Vasa 119 764 -38,0 109 510 -26,5 10 254 -76,7
Mellersta Österbotten 60 869 -22,9 58 248 -17,2 2 621 -69,6
    Karleby 49 898 -26,9 47 672 -22,1 2 226 -68,3
Norra Österbotten 690 758 -23,8 598 954 -21,8 91 804 -34,6
    Kuusamo 214 025 -8,0 172 674 -5,8 41 351 -16,2
    Uleåborg 279 489 -33,8 250 698 -29,8 28 791 -55,9
Kajanaland 545 436 -13,4 518 690 -9,8 26 746 -51,3
    Kajana 55 949 -27,9 52 511 -26,9 3 438 -39,9
    Sotkamo 464 572 -11,4 445 377 -7,6 19 195 -55,0
Lappland 1 177 683 -27,6 570 879 -23,5 606 804 -31,1
    Rovaniemi 312 896 -31,9 132 806 -24,8 180 090 -36,4
Åland 80 378 -59,0 69 244 -29,5 11 134 -88,6
    Mariehamn 58 834 -58,8 49 979 -36,8 8 855 -86,1

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, , liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2020, Tabellbilaga 4.2. Övernattningar på hotell, januari-september 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/09/matk_2020_09_2020-10-28_tau_008_sv.html