Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2020

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 761 947 -57,1 697 480 -29,4 64 467 -91,8
Fasta Finland 759 079 -57,1 695 286 -29,4 63 793 -91,9
Nyland 138 580 -71,5 112 475 -55,3 26 105 -88,8
Egentliga Finland 32 611 -52,8 28 569 -51,3 4 042 -61,2
Satakunta 9 308 -38,5 8 535 -35,2 773 -60,9
Egentliga Tavastland 10 924 -48,9 10 612 -46,4 312 -80,4
Birkaland 45 391 -49,0 43 252 -45,0 2 139 -79,4
Päijänne-Tavastland 16 124 -53,5 15 331 -49,0 793 -82,9
Kymmenedalen 8 854 -33,5 7 106 -30,8 1 748 -42,4
Södra Karelen 23 228 -48,6 22 339 -23,5 889 -94,4
Södra Savolax 22 571 -29,6 21 955 -14,9 616 -90,2
Norra Savolax 32 392 -40,2 31 906 -33,6 486 -92,1
Norra Karelen 18 540 -24,6 14 888 -32,7 3 652 47,9
Mellersta Finland 50 798 -24,9 49 404 -17,8 1 394 -81,6
Södra Österbotten 16 771 -56,4 16 370 -55,4 401 -76,5
Österbotten 10 083 -46,0 9 130 -41,4 953 -69,3
Mellersta Österbotten 4 521 -28,0 4 262 -21,1 259 -70,2
Norra Österbotten 116 388 -30,2 108 603 -1,3 7 785 -86,3
Kajanaland 63 391 -19,7 61 401 -9,8 1 990 -81,7
Lappland 138 604 -72,8 129 148 26,4 9 456 -97,7
Åland 2 868 -51,3 2 194 -15,2 674 -79,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2020, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, december 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/12/matk_2020_12_2021-01-28_tau_003_sv.html