Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2020

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 101 56 416 36,6 -15,9 52,22
Fasta Finland 1 047 55 205 36,9 -15,9 52,26
Nyland 140 14 106 36,8 -30,5 59,74
    Esbo 13 1 110 46,1 -16,8 43,83
    Helsingfors 56 8 270 35,4 -39,1 62,80
    Vanda 13 2 276 42,2 -27,3 60,62
Egentliga Finland 78 3 300 39,9 -16,1 52,07
    Åbo 22 1 898 45,9 -21,5 56,68
Satakunta 38 1 353 34,5 -7,9 53,04
    Björneborg 12 632 39,9 -7,2 48,60
Egentliga Tavastland 25 1 359 27,0 -10,8 49,16
    Tavastehus 10 642 34,0 -9,9 52,02
Birkaland 67 4 124 39,6 -15,3 52,85
    Tammerfors . . . . .
Päijänne-Tavastland 34 1 665 31,0 -13,2 46,13
    Lahtis . . . . .
Kymmenedalen 24 891 36,5 -5,0 57,03
    Kouvola 13 409 37,9 -5,9 54,16
Södra Karelen 33 1 846 38,4 -10,9 45,78
    Villmanstrand 11 1 085 45,5 -11,0 47,94
Södra Savolax 70 1 843 38,1 -4,2 47,56
    S:t Michel 17 637 35,9 -9,5 49,49
Norra Savolax 47 2 409 36,3 -11,9 49,50
    Kuopio 21 1 420 40,7 -14,5 52,98
Norra Karelen 49 1 389 40,2 -6,4 49,96
    Joensuu . . . . .
Mellersta Finland 47 2 856 36,4 -10,7 45,41
    Jyväskylä 16 1 393 41,8 -12,5 60,18
Södra Österbotten 45 1 774 34,9 -9,0 40,11
    Seinäjoki 9 633 36,2 -15,1 61,90
Österbotten 27 1 349 29,8 -14,5 54,18
    Vasa . . . . .
Mellersta Österbotten 17 528 32,2 -6,3 54,94
    Karleby . . . . .
Norra Österbotten 105 4 689 39,5 -7,9 43,35
    Kuusamo 37 1 409 39,6 -6,3 39,92
    Uleåborg . . . . .
Kajanaland 35 1 971 47,6 0,5 41,97
    Kajana . . . . .
Lappland 168 7 755 34,8 -10,2 61,03
    Rovaniemi 19 1 404 40,4 -18,5 78,09
Åland 54 1 211 20,4 -13,5 .
    Mariehamn 12 541 28,2 -15,8 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 08.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2020, Tabellbilaga 1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/matk_2020_2021-04-08_tau_001_sv.html