Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 014 56 984 26,4 -7,3 51,22
Fasta Finland 1 003 56 572 26,6 -7,3 51,22
Nyland 137 14 859 19,8 -15,5 53,91
Egentliga Finland 69 3 614 19,4 -11,4 55,34
Satakunta 35 1 165 18,3 -2,9 67,60
Egentliga Tavastland 23 1 340 12,2 -7,9 45,89
Birkaland 64 3 812 23,9 -9,0 46,15
Päijänne-Tavastland 34 1 728 15,2 -4,9 45,42
Kymmenedalen 23 1 010 19,4 -3,1 69,93
Södra Karelen 31 1 791 21,3 -5,1 52,42
Södra Savolax 56 1 471 30,7 5,2 50,88
Norra Savolax 47 2 485 29,5 1,3 53,80
Norra Karelen 44 1 220 34,0 2,1 57,21
Mellersta Finland 41 2 807 30,3 -3,0 43,67
Södra Österbotten 40 1 533 25,5 -0,9 37,98
Österbotten 23 1 463 19,5 -9,0 62,49
Mellersta Österbotten 15 504 25,3 4,2 58,35
Norra Österbotten 106 4 869 37,2 2,6 46,72
Kajanaland 34 2 035 60,0 10,6 44,15
Lappland 181 8 866 30,8 -13,0 57,69
Åland 11 412 7,2 -1,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/03/matk_2021_03_2021-04-29_tau_001_sv.html