Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 863 481 -13,3 816 018 11,7 47 463 -82,1
Fasta Finland 862 405 -13,3 815 028 11,7 47 377 -82,1
Nyland 109 580 -50,7 88 866 -37,0 20 714 -74,5
Egentliga Finland 25 324 -42,9 23 973 -35,3 1 351 -81,5
Satakunta 8 938 -18,6 7 661 -9,4 1 277 -49,5
Egentliga Tavastland 8 152 -19,0 8 044 -16,3 108 -76,2
Birkaland 48 481 -17,5 46 801 -9,8 1 680 -75,5
Päijänne-Tavastland 15 920 -15,7 15 435 -3,6 485 -83,2
Kymmenedalen 8 284 -1,4 7 436 6,0 848 -38,7
Södra Karelen 19 494 -22,0 19 052 3,7 442 -93,3
Södra Savolax 23 385 32,3 23 040 53,7 345 -87,2
Norra Savolax 45 513 23,6 44 635 34,3 878 -75,6
Norra Karelen 23 434 11,1 23 031 47,3 403 -92,6
Mellersta Finland 56 709 27,4 54 439 34,5 2 270 -43,9
Södra Österbotten 24 259 17,9 23 554 20,6 705 -32,3
Österbotten 9 780 -21,9 8 816 -13,8 964 -58,1
Mellersta Österbotten 6 074 46,7 5 949 65,3 125 -76,9
Norra Österbotten 145 129 26,1 143 539 41,3 1 590 -88,2
Kajanaland 99 301 29,3 95 908 31,1 3 393 -6,9
Lappland 184 648 -25,2 174 849 37,1 9 799 -91,8
Åland 1 076 -21,5 990 -7,2 86 -71,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. mars 2021, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, mars 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/03/matk_2021_03_2021-04-29_tau_003_sv.html