Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 707 239 51,9 1 630 964 52,0 76 275 49,8
Fasta Finland 1 668 574 51,6 1 592 701 51,6 75 873 52,1
Nyland 288 507 102,4 253 107 103,5 35 400 95,3
Egentliga Finland 144 244 52,2 140 479 58,1 3 765 -36,6
Satakunta 51 915 27,7 50 367 28,9 1 548 -1,1
Egentliga Tavastland 26 068 31,8 25 425 32,1 643 20,9
Birkaland 132 006 72,8 128 909 74,8 3 097 18,1
Päijänne-Tavastland 48 532 37,9 46 472 35,9 2 060 109,1
Kymmenedalen 33 679 45,0 32 581 47,8 1 098 -6,6
Södra Karelen 61 631 30,8 60 003 30,3 1 628 51,2
Södra Savolax 84 462 35,3 82 996 35,6 1 466 19,6
Norra Savolax 82 951 61,3 77 349 54,6 5 602 302,2
Norra Karelen 59 104 40,1 58 127 39,8 977 58,6
Mellersta Finland 94 549 58,2 92 618 58,4 1 931 49,3
Södra Österbotten 100 280 40,7 99 240 40,5 1 040 63,0
Österbotten 33 762 41,0 31 044 42,9 2 718 21,9
Mellersta Österbotten 13 048 9,7 12 854 9,2 194 54,0
Norra Österbotten 171 664 23,9 168 735 26,1 2 929 -39,2
Kajanaland 94 507 21,5 93 002 21,5 1 505 24,0
Lappland 147 665 80,4 139 393 79,8 8 272 91,3
Åland . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_003_sv.html