Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 636 53 483 39,7 5,9 96,97 38,46
Fasta Finland 619 52 627 39,8 5,8 96,99 38,61
Nyland 121 16 394 30,0 3,8 92,31 27,72
    Esbo 13 1 367 43,6 1,9 63,56 27,70
    Helsingfors 59 10 582 25,9 2,5 95,20 24,65
    Vanda 11 2 311 32,1 3,8 91,85 29,45
Egentliga Finland 45 3 106 58,0 16,4 107,39 62,25
    Åbo 22 2 115 59,5 12,2 104,35 62,14
Satakunta 25 1 069 55,0 16,9 106,08 58,35
    Björneborg 8 509 66,4 14,2 106,97 70,99
Egentliga Tavastland 17 1 337 29,3 7,9 90,99 26,67
    Tavastehus 6 598 38,5 6,0 94,34 36,29
Birkaland 44 3 612 50,9 6,0 102,95 52,45
    Tammerfors 26 2 813 53,9 0,4 101,99 54,99
Päijänne-Tavastland 14 1 621 33,7 1,2 84,37 28,47
    Lahtis 7 979 35,4 9,4 78,05 27,63
Kymmenedalen 16 889 42,5 -1,8 100,71 42,81
    Kouvola 7 414 49,2 3,1 92,99 45,80
Södra Karelen 15 1 465 53,9 10,9 94,23 50,83
    Villmanstrand 6 844 65,8 15,8 95,77 63,04
Södra Savolax 28 1 649 52,8 12,9 111,95 59,16
    S:t Michel 8 614 44,4 15,7 94,26 41,89
Norra Savolax 28 2 252 50,0 17,4 103,09 51,49
    Kuopio 14 1 375 56,3 19,5 111,25 62,59
Norra Karelen 20 968 62,5 19,3 98,90 61,82
    Joensuu 5 362 73,7 9,7 97,84 72,12
Mellersta Finland 23 2 486 48,8 11,7 99,69 48,64
    Jyväskylä 12 1 282 52,7 6,0 95,45 50,27
Södra Österbotten 25 1 772 44,9 8,9 99,82 44,81
    Seinäjoki 6 672 39,5 0,3 99,90 39,43
Österbotten 23 1 451 39,0 1,4 89,66 34,96
    Vasa 9 1 010 38,8 -5,6 87,60 33,95
Mellersta Österbotten 10 477 31,8 5,5 91,09 28,92
    Karleby 5 370 37,8 7,4 92,36 34,87
Norra Österbotten 52 3 643 42,3 3,2 95,25 40,33
    Kuusamo 12 872 33,1 5,0 85,23 28,18
    Uleåborg 10 1 413 51,8 0,4 100,99 52,33
Kajanaland 20 1 895 53,9 -2,2 84,94 45,78
    Kajana 6 417 44,7 -9,6 87,46 39,05
    Sotkamo 6 1 196 64,7 2,7 82,01 53,05
Lappland 93 6 541 25,4 5,5 90,85 23,11
    Rovaniemi 17 1 571 33,9 11,1 97,87 33,18
Åland . . . . . .
    Mariehamn . . . . . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_005_sv.html