Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 312 68 501 46,9 6,3 49,52
Fasta Finland 1 237 66 805 46,9 6,0 49,54
Nyland 165 18 582 45,1 6,0 53,46
Egentliga Finland 103 4 209 57,4 5,7 56,04
Satakunta 43 1 451 54,2 4,4 52,56
Egentliga Tavastland 30 1 552 40,6 8,4 50,43
Birkaland 77 4 720 54,4 9,4 54,41
Päijänne-Tavastland 37 2 157 38,5 2,2 46,71
Kymmenedalen 28 1 138 50,7 -5,8 59,59
Södra Karelen 32 1 888 52,9 6,9 47,60
Södra Savolax 81 2 557 51,4 2,0 49,95
Norra Savolax 53 2 682 56,4 14,8 48,47
Norra Karelen 60 1 564 59,3 10,9 53,26
Mellersta Finland 56 3 308 39,4 -0,4 43,78
Södra Österbotten 54 2 117 53,4 10,2 37,76
Österbotten 35 1 657 47,0 16,2 49,12
Mellersta Österbotten 20 592 43,5 6,3 47,71
Norra Österbotten 117 5 338 49,1 6,9 46,84
Kajanaland 40 2 152 55,0 1,3 42,67
Lappland 206 9 141 34,0 5,9 41,82
Åland 75 1 696 46,4 19,8 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/08/matk_2021_08_2021-09-30_tau_001_sv.html