Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 141 61 402 36,1 -3,9 47,23
Fasta Finland 1 095 60 318 36,1 -4,2 47,22
Nyland 147 16 680 31,4 -11,4 51,24
Egentliga Finland 86 3 816 41,3 -1,7 53,33
Satakunta 39 1 328 41,3 5,4 52,83
Egentliga Tavastland 27 1 452 27,2 -1,3 45,25
Birkaland 69 4 078 42,6 -1,0 48,53
Päijänne-Tavastland 36 1 867 30,1 -1,9 43,57
Kymmenedalen 25 1 033 36,0 -3,0 51,54
Södra Karelen 31 1 834 39,0 0,9 46,38
Södra Savolax 68 2 004 43,9 3,6 47,40
Norra Savolax 49 2 520 40,6 1,9 50,27
Norra Karelen 51 1 322 46,5 4,0 51,11
Mellersta Finland 48 3 009 36,4 -2,2 42,09
Södra Österbotten 47 1 822 40,6 3,6 35,92
Österbotten 28 1 449 36,7 3,5 46,89
Mellersta Österbotten 17 543 33,7 3,8 48,44
Norra Österbotten 110 5 023 40,6 1,3 42,54
Kajanaland 36 2 061 51,8 3,3 42,72
Lappland 182 8 477 28,6 -11,8 45,80
Åland 46 1 085 36,0 13,2 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2021, Tabellbilaga 1.2. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/08/matk_2021_08_2021-09-30_tau_002_sv.html