Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 601 50 649 36,4 -5,4 98,24 35,79
Fasta Finland 589 50 001 36,4 -5,7 98,23 35,72
Nyland 111 15 112 30,3 -11,6 92,15 27,90
    Esbo 12 1 209 41,4 -4,6 61,41 25,41
    Helsingfors 53 9 825 27,0 -15,5 94,68 25,56
    Vanda 10 2 148 35,8 -9,6 91,90 32,87
Egentliga Finland 41 2 941 45,3 -2,0 107,35 48,65
    Åbo 21 2 043 46,6 -5,8 106,26 49,51
Satakunta 23 1 042 44,8 6,2 105,97 47,44
    Björneborg 8 533 46,1 2,8 107,68 49,63
Egentliga Tavastland 16 1 301 27,1 -2,1 88,77 24,05
    Tavastehus 6 617 35,9 -3,6 93,95 33,73
Birkaland 42 3 443 43,4 -2,7 103,48 44,88
    Tammerfors 26 2 731 45,4 -5,2 104,61 47,46
Päijänne-Tavastland 14 1 634 29,4 -3,1 85,94 25,25
    Lahtis 7 963 30,9 -2,3 82,39 25,46
Kymmenedalen 14 832 36,3 -5,3 103,72 37,66
    Kouvola 6 391 39,0 -7,2 95,08 37,12
Södra Karelen 14 1 452 39,3 -0,7 101,63 39,95
    Villmanstrand 6 844 43,6 -1,0 100,47 43,83
Södra Savolax 24 1 339 47,9 4,0 112,82 54,02
    S:t Michel 8 551 38,0 0,8 96,80 36,76
Norra Savolax 27 2 209 40,7 0,9 103,03 41,90
    Kuopio 14 1 360 45,5 1,3 109,84 50,01
Norra Karelen 20 985 50,0 4,9 104,37 52,15
    Joensuu 5 399 56,7 3,1 103,54 58,72
Mellersta Finland 23 2 534 37,5 -3,3 98,68 37,05
    Jyväskylä 12 1 335 40,1 -8,7 96,64 38,76
Södra Österbotten 22 1 542 43,5 3,1 84,91 36,91
    Seinäjoki 6 597 41,4 2,8 102,14 42,26
Österbotten 22 1 349 37,3 2,8 92,83 34,62
    Vasa 9 913 39,5 1,3 91,34 36,09
Mellersta Österbotten 10 460 34,4 4,1 92,66 31,84
    Karleby 5 355 39,9 4,6 94,37 37,69
Norra Österbotten 53 3 582 43,1 -2,1 100,60 43,33
    Kuusamo 13 881 40,3 -0,4 106,81 43,07
    Uleåborg 10 1 413 48,1 -11,0 103,61 49,82
Kajanaland 19 1 828 52,4 3,3 85,19 44,62
    Kajana 5 390 46,8 2,4 87,05 40,70
    Sotkamo 6 1 190 59,5 4,8 83,50 49,67
Lappland 94 6 416 27,2 -16,6 105,27 28,62
    Rovaniemi 17 1 508 27,4 -20,6 103,51 28,40
Åland 12 648 41,4 14,4 . .
    Mariehamn 6 452 44,5 9,8 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.09.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. augusti 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-augusti 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/08/matk_2021_08_2021-09-30_tau_006_sv.html