Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Inkvarteringsstatistik 2022, februari

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, september 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 229 869 35,0 1 074 315 25,9 155 554 169,5
Fasta Finland 1 212 655 34,1 1 062 794 25,4 149 861 166,1
Nyland 296 765 69,7 210 127 43,9 86 638 200,6
    Esbo 30 068 49,9 22 952 44,5 7 116 70,8
    Helsingfors 174 940 79,9 116 284 44,8 58 656 246,0
    Vanda 52 111 107,6 34 277 79,7 17 834 195,9
Egentliga Finland 72 655 16,9 65 356 11,3 7 299 112,7
    Åbo 52 008 20,6 45 540 13,9 6 468 105,6
Satakunta 23 655 30,0 21 115 24,1 2 540 116,2
    Björneborg 13 820 24,7 12 574 22,5 1 246 53,1
Egentliga Tavastland 25 971 19,6 24 843 17,5 1 128 93,5
    Tavastehus 13 501 18,9 12 890 16,4 611 114,4
Birkaland 100 388 38,5 91 766 32,9 8 622 152,5
    Tammerfors 81 091 40,4 73 063 33,2 8 028 178,5
Päijänne-Tavastland 33 904 60,5 32 125 61,2 1 779 49,2
    Lahtis 18 188 26,5 16 695 24,6 1 493 51,7
Kymmenedalen 16 193 7,8 14 859 8,1 1 334 4,4
    Kouvola 7 773 6,0 7 261 7,7 512 -13,9
Södra Karelen 38 448 8,3 36 888 5,1 1 560 274,1
    Villmanstrand 23 239 5,0 22 546 3,5 693 100,3
Södra Savolax 30 074 31,1 29 113 28,6 961 215,1
    S:t Michel 11 608 64,3 10 923 58,8 685 270,3
Norra Savolax 55 043 16,1 52 807 14,2 2 236 96,5
    Kuopio 35 441 21,4 33 895 18,0 1 546 219,4
Norra Karelen 28 902 6,0 27 640 3,1 1 262 165,7
    Joensuu 13 381 13,2 12 458 8,5 923 174,7
Mellersta Finland 70 040 39,9 64 136 30,9 5 904 449,7
    Jyväskylä 38 920 46,0 35 383 36,0 3 537 448,4
Södra Österbotten 38 140 17,7 36 118 14,3 2 022 148,7
    Seinäjoki 13 337 7,0 12 895 6,4 442 28,9
Österbotten 27 509 61,4 23 911 54,2 3 598 134,6
    Vasa 20 136 86,7 17 755 74,6 2 381 288,4
Mellersta Österbotten 8 429 4,6 7 838 -0,3 591 197,0
    Karleby 7 740 4,4 7 297 0,6 443 166,9
Norra Österbotten 109 794 13,6 104 674 12,6 5 120 37,2
    Kuusamo 33 152 17,0 32 187 14,0 965 710,9
    Uleåborg 41 779 4,7 39 312 4,0 2 467 16,3
Kajanaland 63 128 6,1 61 046 4,9 2 082 56,4
    Kajana 8 746 10,1 7 459 4,1 1 287 64,2
    Sotkamo 50 297 3,3 49 947 3,1 350 30,1
Lappland 173 617 42,7 158 432 36,3 15 185 180,9
    Rovaniemi 32 998 62,0 27 086 38,3 5 912 646,5
Åland 17 214 142,3 11 521 102,2 5 693 305,2
    Mariehamn 13 585 125,7 9 260 94,5 4 325 243,8

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. september 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, september 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/09/matk_2021_09_2021-10-28_tau_007_sv.html