Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2021

Landskap Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl.)
Hela landet 1 141 64 815 45,5 12,8 54,74
Fasta Finland 1 084 63 484 45,9 12,8 54,74
Nyland 165 18 996 48,7 20,7 60,75
Egentliga Finland 85 3 844 53,7 13,7 58,58
Satakunta 40 1 348 44,1 8,3 62,26
Egentliga Tavastland 26 1 455 43,1 14,4 50,50
Birkaland 69 4 444 61,8 24,2 58,32
Päijänne-Tavastland 36 2 109 45,6 10,3 50,71
Kymmenedalen 24 1 030 38,2 2,3 61,06
Södra Karelen 32 1 873 50,4 4,2 44,11
Södra Savolax 64 1 810 45,7 7,4 52,65
Norra Savolax 47 2 523 48,7 13,7 53,96
Norra Karelen 50 1 537 48,1 10,4 58,96
Mellersta Finland 48 3 123 48,2 11,3 54,19
Södra Österbotten 49 1 881 42,9 8,7 41,00
Österbotten 25 1 478 43,8 19,4 59,27
Mellersta Österbotten 15 515 38,8 -13,5 67,92
Norra Österbotten 103 4 918 46,9 4,3 46,95
Kajanaland 34 2 021 55,6 5,5 43,99
Lappland 172 8 579 23,3 5,3 47,58
Åland 57 1 331 26,2 11,3 .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2021, Tabellbilaga 1.1. Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/10/matk_2021_10_2021-11-25_tau_001_sv.html