Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 656 215 47,2 1 455 985 39,3 200 230 149,5
Fasta Finland 1 638 867 46,7 1 445 819 39,3 193 048 143,8
Nyland 459 740 111,3 343 136 83,9 116 604 276,1
Egentliga Finland 111 745 36,6 100 482 30,4 11 263 137,1
Satakunta 29 391 25,9 26 232 19,4 3 159 130,1
Egentliga Tavastland 36 856 41,0 35 591 39,5 1 265 102,1
Birkaland 155 134 57,8 145 480 57,2 9 654 67,2
Päijänne-Tavastland 52 749 43,7 48 983 47,0 3 766 11,2
Kymmenedalen 19 308 17,6 17 894 18,3 1 414 9,5
Södra Karelen 60 839 12,0 59 235 14,5 1 604 -38,1
Södra Savolax 45 057 15,4 42 530 15,3 2 527 17,6
Norra Savolax 71 208 38,6 68 972 36,9 2 236 124,3
Norra Karelen 42 397 18,8 40 775 19,5 1 622 3,2
Mellersta Finland 89 368 45,1 83 008 37,2 6 360 496,6
Södra Österbotten 58 806 33,8 57 125 46,3 1 681 -65,8
Österbotten 30 628 119,8 27 589 122,8 3 039 95,4
Mellersta Österbotten 9 205 -22,0 8 087 -25,5 1 118 18,4
Norra Österbotten 154 159 14,1 148 301 18,5 5 858 -41,3
Kajanaland 91 003 8,7 88 280 7,4 2 723 86,1
Lappland 121 274 40,1 104 119 25,8 17 155 356,3
Åland 17 348 119,7 10 166 48,4 7 182 586,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2021, Tabellbilaga 2.1. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/10/matk_2021_10_2021-11-25_tau_003_sv.html