Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2021

Landskap Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 14 498 805 13,8 13 279 058 25,3 1 219 747 -43,0
Fasta Finland 14 206 354 12,9 13 053 920 24,7 1 152 434 -45,6
Nyland 2 855 223 13,0 2 262 901 22,9 592 322 -13,6
Egentliga Finland 964 297 20,3 911 396 23,3 52 901 -15,0
Satakunta 327 402 15,2 305 638 16,4 21 764 0,7
Egentliga Tavastland 253 777 20,6 246 459 21,5 7 318 -2,9
Birkaland 1 115 997 21,5 1 060 216 25,2 55 781 -21,7
Päijänne-Tavastland 389 530 22,0 365 784 26,5 23 746 -20,9
Kymmenedalen 221 408 16,4 208 657 21,7 12 751 -31,6
Södra Karelen 458 740 0,2 444 100 12,3 14 640 -76,6
Södra Savolax 554 164 19,8 521 779 23,0 32 385 -15,1
Norra Savolax 646 877 17,5 615 736 19,9 31 141 -15,0
Norra Karelen 409 671 9,9 396 101 14,3 13 570 -47,7
Mellersta Finland 766 678 18,5 734 971 22,2 31 707 -30,0
Södra Österbotten 693 876 26,2 672 684 27,2 21 192 2,8
Österbotten 297 669 33,4 270 114 36,2 27 555 11,5
Mellersta Österbotten 113 513 15,0 106 716 14,4 6 797 24,9
Norra Österbotten 1 605 217 15,2 1 552 622 26,5 52 595 -68,3
Kajanaland 839 384 12,7 811 134 14,8 28 250 -26,5
Lappland 1 692 931 -7,8 1 566 912 45,2 126 019 -83,4
Åland 292 451 90,0 225 138 71,9 67 313 193,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2021, Tabellbilaga 2.2. Övernattningar i alla inkvarteringsanläggningar, januari-oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/10/matk_2021_10_2021-11-25_tau_004_sv.html