Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 633 55 094 47,7 14,2 100,95 48,17
Fasta Finland 617 54 244 47,9 14,2 100,95 48,35
Nyland 127 17 672 47,9 21,4 102,10 48,86
    Esbo 14 1 502 52,4 12,4 75,71 39,67
    Helsingfors 61 11 372 45,5 22,8 104,67 47,66
    Vanda 13 2 650 57,7 29,5 106,56 61,44
Egentliga Finland 42 3 017 60,7 16,4 104,71 63,55
    Åbo 22 2 127 65,6 20,6 104,46 68,56
Satakunta 24 1 042 51,2 14,6 97,17 49,78
    Björneborg 7 506 62,2 25,8 101,16 62,93
Egentliga Tavastland 16 1 309 44,9 15,1 91,67 41,20
    Tavastehus 6 587 62,2 25,8 92,61 57,57
Birkaland 45 3 911 64,4 26,5 110,80 71,33
    Tammerfors 27 3 012 70,3 30,2 114,45 80,42
Päijänne-Tavastland 15 1 867 47,2 11,5 83,85 39,55
    Lahtis 7 972 50,6 12,5 81,45 41,20
Kymmenedalen 14 845 40,6 1,6 103,31 41,97
    Kouvola 7 413 45,0 3,3 93,14 41,91
Södra Karelen 15 1 465 53,6 5,1 102,49 54,95
    Villmanstrand 6 844 58,8 2,9 100,72 59,19
Södra Savolax 22 1 238 54,7 9,6 103,54 56,60
    S:t Michel 7 528 47,2 14,1 100,19 47,28
Norra Savolax 28 2 279 50,9 14,7 99,71 50,71
    Kuopio 14 1 377 56,7 16,6 106,65 60,50
Norra Karelen 21 1 234 51,2 12,2 108,40 55,52
    Joensuu 6 599 54,7 21,3 103,86 56,83
Mellersta Finland 23 2 701 50,5 12,5 106,59 53,80
    Jyväskylä 13 1 510 62,1 22,9 112,68 70,03
Södra Österbotten 25 1 629 46,3 10,6 84,02 38,89
    Seinäjoki 6 674 40,7 10,1 99,27 40,45
Österbotten 23 1 457 44,0 19,4 88,36 38,86
    Vasa 9 1 016 46,3 32,3 85,81 39,72
Mellersta Österbotten 10 461 39,8 -15,6 98,13 39,10
    Karleby 5 356 46,6 -17,0 99,54 46,34
Norra Österbotten 53 3 639 52,7 4,7 97,20 51,22
    Kuusamo 13 892 39,9 5,0 92,87 37,08
    Uleåborg 10 1 421 65,2 4,6 106,58 69,52
Kajanaland 19 1 824 56,3 5,8 93,35 52,54
    Kajana 6 386 54,4 17,4 88,86 48,31
    Sotkamo 6 1 191 65,1 3,0 93,82 61,08
Lappland 95 6 654 23,3 5,9 101,92 23,70
    Rovaniemi 19 1 609 33,3 7,2 111,51 37,18
Åland 16 850 34,7 15,3 . .
    Mariehamn 8 550 48,9 22,0 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2021, Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/10/matk_2021_10_2021-11-25_tau_005_sv.html