Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2021

Landskap / kommun Inkvarteringsanläggningar, antal Rum, antal Kapacitetsutnyttjande av rum, % Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.)
Hela landet 609 51 594 38,7 -1,5 98,82 38,28
Fasta Finland 596 50 904 38,7 -1,8 98,81 38,25
Nyland 115 15 624 33,4 -4,8 95,29 31,80
    Esbo 13 1 269 42,8 -1,2 65,87 28,18
    Helsingfors 55 10 130 30,1 -7,6 97,78 29,46
    Vanda 11 2 248 40,3 -1,1 96,29 38,80
Egentliga Finland 42 2 971 47,4 0,8 105,94 50,26
    Åbo 21 2 056 49,5 -1,1 105,09 51,98
Satakunta 23 1 013 47,3 9,0 104,03 49,18
    Björneborg 7 496 52,0 9,2 106,04 55,12
Egentliga Tavastland 16 1 304 30,0 0,7 89,15 26,77
    Tavastehus 6 612 39,6 1,4 93,44 37,03
Birkaland 43 3 540 47,1 3,2 106,08 49,95
    Tammerfors 26 2 788 49,7 2,0 107,57 53,47
Päijänne-Tavastland 14 1 682 32,8 -0,1 85,26 27,94
    Lahtis 7 965 34,3 -0,1 83,23 28,54
Kymmenedalen 14 840 37,7 -4,1 103,74 39,11
    Kouvola 7 397 40,3 -5,8 95,03 38,26
Södra Karelen 15 1 456 42,1 0,2 100,77 42,47
    Villmanstrand 6 844 46,5 -0,2 100,45 46,66
Södra Savolax 23 1 320 49,2 5,2 111,03 54,57
    S:t Michel 7 546 40,3 3,8 97,47 39,33
Norra Savolax 27 2 207 43,1 3,4 101,91 43,90
    Kuopio 14 1 364 47,6 3,8 108,60 51,71
Norra Karelen 20 1 030 50,3 6,0 105,46 53,01
    Joensuu 6 436 56,2 6,5 104,87 58,92
Mellersta Finland 23 2 569 40,5 0,3 99,79 40,44
    Jyväskylä 12 1 371 44,5 -2,8 100,97 44,89
Södra Österbotten 23 1 561 43,9 4,0 84,40 37,01
    Seinäjoki 6 612 41,4 3,3 101,52 42,00
Österbotten 22 1 371 38,9 6,2 91,64 35,61
    Vasa 9 934 40,9 7,6 89,92 36,79
Mellersta Österbotten 10 460 36,1 1,8 93,85 33,86
    Karleby 5 355 42,1 2,1 95,60 40,20
Norra Österbotten 52 3 593 45,3 -1,0 99,60 45,16
    Kuusamo 13 882 41,1 0,2 103,43 42,53
    Uleåborg 10 1 415 51,3 -8,1 104,38 53,51
Kajanaland 19 1 838 52,9 3,5 86,01 45,50
    Kajana 6 392 48,3 4,6 87,20 42,12
    Sotkamo 6 1 195 59,9 4,1 84,72 50,78
Lappland 95 6 525 28,7 -11,3 104,34 29,98
    Rovaniemi 17 1 527 29,3 -15,0 102,84 30,15
Åland 13 691 40,7 15,1 . .
    Mariehamn 6 473 46,3 12,8 . .

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2021, Tabellbilaga 3.2. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, januari-oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/10/matk_2021_10_2021-11-25_tau_006_sv.html