Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 404 793 57,3 1 233 924 47,7 170 869 196,7
Fasta Finland 1 390 146 56,8 1 224 226 47,5 165 920 191,8
Nyland 415 434 131,1 313 738 103,1 101 696 302,3
    Esbo 37 138 97,5 26 452 81,4 10 686 153,0
    Helsingfors 258 740 157,5 188 723 116,7 70 017 423,6
    Vanda 72 826 179,6 54 459 166,0 18 367 229,5
Egentliga Finland 97 784 38,8 88 073 33,3 9 711 121,6
    Åbo 73 236 49,0 64 572 43,1 8 664 115,6
Satakunta 24 574 40,7 21 708 32,9 2 866 152,1
    Björneborg 15 208 49,9 13 842 45,4 1 366 117,2
Egentliga Tavastland 34 299 46,7 33 077 45,3 1 222 97,7
    Tavastehus 20 560 54,4 19 735 52,9 825 102,2
Birkaland 142 332 66,1 132 956 62,8 9 376 133,7
    Tammerfors 111 019 65,1 102 211 60,8 8 808 138,5
Päijänne-Tavastland 44 007 58,3 40 962 64,4 3 045 5,4
    Lahtis 24 732 44,5 22 048 46,6 2 684 29,0
Kymmenedalen 15 517 18,5 14 163 19,6 1 354 8,0
    Kouvola 8 177 33,5 7 576 33,3 601 36,0
Södra Karelen 52 699 19,1 51 255 20,6 1 444 -17,5
    Villmanstrand 32 002 10,8 31 402 10,3 600 44,2
Södra Savolax 32 625 23,5 32 040 23,0 585 55,6
    S:t Michel 12 373 48,9 12 062 49,4 311 32,3
Norra Savolax 64 313 42,3 62 592 41,1 1 721 104,6
    Kuopio 44 523 46,9 43 317 45,7 1 206 109,0
Norra Karelen 32 613 22,3 31 248 21,6 1 365 40,6
    Joensuu 14 736 56,5 14 017 54,9 719 95,9
Mellersta Finland 80 230 48,8 74 863 41,4 5 367 462,6
    Jyväskylä 46 140 97,0 42 200 84,4 3 940 636,4
Södra Österbotten 43 702 47,4 42 710 48,3 992 16,3
    Seinäjoki 12 246 41,1 11 703 41,7 543 28,1
Österbotten 30 174 122,3 27 155 125,8 3 019 95,7
    Vasa 23 280 304,4 21 023 300,6 2 257 344,3
Mellersta Österbotten 7 494 -26,8 6 640 -29,7 854 9,3
    Karleby 6 784 -26,5 6 188 -27,3 596 -17,1
Norra Österbotten 109 778 16,5 105 100 18,9 4 678 -19,9
    Kuusamo 28 955 13,8 28 646 13,2 309 130,6
    Uleåborg 46 935 9,3 44 193 14,2 2 742 -35,6
Kajanaland 80 984 11,8 78 643 10,5 2 341 76,9
    Kajana 8 812 27,6 7 288 18,4 1 524 102,9
    Sotkamo 68 926 8,1 68 121 7,6 805 85,1
Lappland 81 587 55,4 67 303 33,4 14 284 594,7
    Rovaniemi 33 254 90,8 25 634 52,7 7 620 1091
Åland 14 647 126,3 9 698 68,6 4 949 586,4
    Mariehamn 13 014 121,3 8 826 69,9 4 188 509,6

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sofia Pitkänen 029 551 3037, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. oktober 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, oktober 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/10/matk_2021_10_2021-11-25_tau_007_sv.html