Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Mejeristatistiken är en månadsstatistik, som beskriver utvecklingen inom mjölkproduktionen, mjölkens producentpris och mängden tillverkade mjölkprodukter. Uppgifterna baserar sig på uppgifter som insamlas månatligen från mejerierna med en statistikblankett och på stödregistret. Statistiken innehåller uppgifter om den mängd mjölk som mejerierna tagit emot av producenterna, mängden ekomjölk, antalet mjölkproducenter, mjölkens fett- och proteinhalter, mjölkens producentpris samt tillverkningsmängderna av färskprodukter, smör, ost och mjölkpulver.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Mejeristatistik [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/meijt/meta_sv.html