Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

I statistiken över skogsräkenskaper har statistikproduktion upphört

Statistikproduktionen har upphört. De senaste uppgifterna, som gäller år 2013, offentliggörs i december år 2014. Mer information i nyheten. Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015.

 


Senast uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-6230. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mettp/mettp_2014-12-19_uut_001_sv.html