Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.4.2014

Gårdarnas genomsnittliga storlek har ökat under 2000–talet

Det totala antalet gårdar har minskat från år 2004 till år 2012 med sammanlagt omkring 18 procent. Den största minskningen, omkring 30 procent, gäller gårdar i storleksklassen 20–30 hektar. Antalet mindre gårdar som är under under fem hektar minskade under samma period med omkring 15 procent. Antalet gårdar ökade i storleksklasserna över 50 hektar. Under perioden 2004–2012 ökade antalet gårdar i storleksklassen 50–100 hektar med 4 procent. Antalet gårdar som hör till de största, dvs. större än 100 hektar, ökade under samma period med 74 procent. Sett till region har antalet gårdar över 50 hektar ökat mest, med omkring 35 procent, i landskapet Mellersta Österbotten. Ökningen av antalet gårdar som är större än 100 hektar har varit snabbast i landskapet Södra Savolax, där antalet år 2004 var 21. År 2012 var antalet redan 79. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi år 2012.

Utvecklingen av antalet gårdar åren 2004–2012, efter storleksklass

Utvecklingen av antalet gårdar åren 2004–2012, efter storleksklass

I översikten granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1. År 2012 var antalet aktiva lantbruksföretag som beskattats på basis av inkomstskattelagen för gårdsbruk totalt 56 623 och deras genomsnittliga resultat för lantbruket var omkring 17 800 euro. Resultatet för lantbruket motsvarade drygt 30 procent av odlarmakars samtliga skattepliktiga inkomster. Lantbrukets inkomstandel av odlarhushållens inkomster har hela tiden minskat. Lantbrukets inkomstandel varierar betydligt på grund av olikheter mellan gårdarna. T.ex. på gårdar med husdjursskötsel kommer merparten av familjens inkomster från lantbruket. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhapekka Kyllönen 09 1734 2917

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 3.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2012/mmtal_2012_2014-04-03_tie_001_sv.html