Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 3.4.2014

Maatilojen keskikoko kasvanut 2000–luvulla

Kakkien maatilojen lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2012 yhteensä noin 18 prosenttia. Suurin vähennys maatilojen lukumäärässä, noin 30 prosenttia, tapahtui kokoluokassa, jonka tilojen pinta-ala oli 20-30 hehtaaria. Pienimpien alle viiden hehtaarin tilojen lukumäärä laski saman ajanjakson aikana noin 15 prosenttia. Tilojen lukumäärä kasvoi kokoluokissa, joissa tilakoko ylittää 50 hehtaaria. Vuosien 2004 ja 2012 välisenä ajanjaksona 50-100 hehtaarin kokoluokan tilojen määrä kasvoi 4 prosenttia. Suurimpien yli 100 hehtaarin tilojen lukumäärä kasvoi vastaavan ajanjakson aikana 74 prosenttia. Alueellisesti tarkasteltuna yli 50 hehtaarin tilojen lukumäärä on kasvanut eniten, noin 35 prosenttia, Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella. Suurimpien yli 100 hehtaarin tilojen lukumäärän kasvu on ollut nopeinta Etelä-Savon maakunnassa, jossa vuonna 2004 oli 21 yli 100 hehtaarin tilaa, kun niitä vuonna 2012 oli jo 79. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta vuoden 2012 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Maatilojen lukumäärän kehitys vuosina 2004–2012 kokoluokittain

Maatilojen lukumäärän kehitys vuosina 2004–2012 kokoluokittain

Katsauksessa maataloutta ja metsätaloutta käsitellään erikseen. Maatilayritysten tuloksia tarkastellaan katsauksen luvussa yksi. Vuonna 2012 maatilatalouden tuloverolain perusteella verotettuja aktiivimaatilayrityksiä oli kaikkiaan 56 623 ja niiden saama keskimääräinen tulos maataloudesta oli noin 17 800 euroa. Maatalouden tulos vastasi reilua 30 prosenttia viljelijäpuolisoiden kaikista verotettavista tuloista. Maatalouden tulo-osuus on pienentynyt jatkuvasti viljelijäkotitalouksien tuloista. Maatalouden tulo-osuus vaihtelee huomattavasti tilojen erilaisuudesta johtuen. Esimerkiksi kotieläintiloilla perheen tulot ovat valtaosin peräisin maataloudesta. Henkilöverotietoihin perustuvat tiedot on esitetty katsauksen luvussa kaksi ja yksityismetsätalouden tilastot luvussa kolme.


Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 09 1734 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (364,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 3.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2012/mmtal_2012_2014-04-03_tie_001_fi.html