Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.3.2016

Resultatet av lantbruket varierar efter produktionsinriktning

Vid jämförelse av gårdar med olika produktionsinriktning varierar utvecklingen av resultatet av lantbruket betydligt. De gårdar, vilkas huvudsakliga produktionsinriktning är djurproduktion, har ökat sitt resultat klart mer än gårdar som inriktar sig på växtproduktion. Resultatet av lantbruket var år 2014 i genomsnitt 18 900 euro per företag sett till alla gårdar oberoende av produktionsinriktning. I bokslutet för lantbruksföretag definieras resultatet av lantbruket som den post som överförs till företagets ägare som personlig förvärvs- och kapitalinkomst av lantbruket. Uppgifterna framgår av statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi för år 2014 som utkommer nu.

Utvecklingen av resultatet av lantbruket efter produktionsinriktning åren 2004–2014

Utvecklingen av resultatet av lantbruket efter produktionsinriktning åren 2004–2014

Under uppföljningsperioden från år 2004 till år 2014 har resultatet av lantbruket ökat mest, dvs. med omkring 76 procent, för gårdar med mjölkboskap. Det gårdsvisa resultatet uppgick till omkring 51 000 euro i genomsnitt. För gårdar med fjäderfähushållning var resultatet av lantbruket år 2014 i genomsnitt 54 000 euro, vilket betyder att resultatet har ökat med omkring 63 procent från år 2004. För gårdar som inriktat sig på spannmålsodling ökade resultatet av lantbruket med omkring 22 procent under åren 2004–2014, och var år 2014 i genomsnitt 9 300 euro per gård. Gårdar som inriktat sig på övrig växtproduktion ökade sitt resultat med omkring 13 procent från år 2004, och det genomsnittliga gårdsvisa resultatet var år 2014 omkring 10 200 euro per företag. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhapekka Kyllönen 050 551 2339

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 21.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2014/mmtal_2014_2016-03-21_tie_001_sv.html