Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.3.2016

Tulos maataloudesta vaihtelee tuotantosuunnittain

Maatalouden tuloksen kehityksessä on merkittävää vaihtelua vertailtaessa eri tuotantosuunnan tiloja. Tilat joiden pääasiallinen tuotantosuunta on eläintalous, ovat kasvattaneet tulostaan kasvintuotantoon keskittyneitä tiloja enemmän. Tulos maataloudesta oli vuonna 2014 keskimäärin 18 900 euroa yritystä kohden tarkasteltaessa kaikkien tuotantosuuntien tiloja. Maatalouden tulokseksi määritellään maatilayritysten tilinpäätöksessä se erä, joka siirretään yrityksen omistajille henkilökohtaiseksi maatalouden ansio- ja pääomatuloksi. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta vuoden 2014 Maa- ja metsätalousyritysten taloustilastosta.

Maatalouden tuloksen kehitys tuotantosuunnittain vuosina 2004–2014

Maatalouden tuloksen kehitys tuotantosuunnittain vuosina 2004–2014

Seurantajakson aikana vuodesta 2004 vuoteen 2014 maatalouden tulos on kasvanut eniten, noin 76 prosenttia, lypsykarjatiloilla, tilakohtaisen tulokseen yltäessä keskimäärin noin 51 000 euroon. Siipikarjatiloilla tulos maataloudesta oli vuonna 2014 keskimäärin 54 000 euroa, joka tarkoittaa että tulos on kasvanut vuodesta 2004 noin 63 prosenttia. Viljanviljelyyn keskittyneillä tiloilla tulos maataloudesta kasvoi vuosina 2004–2014 noin 22 prosenttia, ollen vuonna 2014 keskimäärin 9 300 euroa tilaa kohden. Muuhun kasvinviljelyyn keskittyneet tilat kasvattivat tulostaan vuodesta 2004 noin 13 prosenttia, keskimääräisen tilakohtaisen tuloksen ollessa vuonna 2014 noin 10 200 euroa yritystä kohden. Katsauksessa maataloutta ja metsätaloutta käsitellään erikseen. Maatilayritysten tuloksia tarkastellaan katsauksen luvussa yksi. Henkilöverotietoihin perustuvat tiedot on esitetty katsauksen luvussa kaksi ja yksityismetsätalouden tilastot luvussa kolme.


Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 050 551 2339, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (325,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 21.3.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2014/mmtal_2014_2016-03-21_tie_001_fi.html