Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.3.2018

Antalet gårdar har fortsatt minska

Antalet aktiva gårdar har minskat oavbrutet under statistikens hela uppföljningsperiod sedan år 2004. Totalt har antalet aktiva gårdar minskat med 31 procent mellan åren 2004 och 2016. Den största minskningen har skett i fråga om antalet gårdar som bedriver svinskötsel, omkring 65 procent. Allmänt taget har antalet gårdar som är inriktade på animalisk produktion minskat snabbare än antalet gårdar som är inriktade på vegetabilisk produktion. Uppgifterna framgår av statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi för år 2016 som utkommer nu.

Utveckling av antalet gårdar efter produktionsinriktning åren 2004–2016

Utveckling av antalet gårdar efter produktionsinriktning åren 2004–2016

I översikten granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1. År 2016 var antalet aktiva lantbruksföretag som beskattats på basis av inkomstskattelagen för gårdsbruk totalt 47 361 och deras genomsnittliga resultat för lantbruket var omkring 17 500 euro. I bokslutet för lantbruksföretag definieras resultatet av lantbruket som den post som överförs till företagets ägare som personlig förvärvs- och kapitalinkomst av lantbruket. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 21.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2016/mmtal_2016_2018-03-21_tie_001_sv.html