Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.3.2018

Maatilojen lukumäärä jatkanut laskuaan

Korjaus 26.3. Alkuperäisessä julkaisussa virheellisesti olleet vuoden 2015 arvolisäveroprosentit korjattu vuoden 2016 mukaisiksi. Korjaukset merkitty katsauksiin punaisella.

Aktiivisten maatilojen lukumäärä on pienentynyt yhtäjaksoisesti koko tilaston seurantajakson ajan vuodesta 2004 lähtien. Kokonaisuudessaan aktiivisten maatilojen lukumäärä on laskenut 31 prosenttia vuosien 2004–2016 välillä. Suurin pudotus tilojen lukumäärässä on tapahtunut sikataloutta harjoittavien tilojen osalla, noin 65 prosenttia. Yleisesti eläintuotantoon suuntautuneiden tilojen lukumäärä on laskenut nopeammin, kuin kasvintuotantoon suuntautuneiden tilojen lukumäärä. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta vuoden 2016 maa- ja metsätalousyrittäjien taloustilastosta.

Maatilojen lukumäärän kehitys tuotantosuunnittain vuosina 2004–2016

Maatilojen lukumäärän kehitys tuotantosuunnittain vuosina 2004–2016

Katsauksessa maataloutta ja metsätaloutta käsitellään erikseen. Maatilayritysten tuloksia tarkastellaan katsauksen luvussa yksi. Vuonna 2016 maatilatalouden tuloverolain perusteella verotettuja aktiivimaatilayrityksiä oli kaikkiaan 47 361 ja niiden saama keskimääräinen tulos maataloudesta oli noin 17 500 euroa. Maatalouden tulokseksi määritellään maatilayritysten tilinpäätöksessä se erä, joka siirretään yrityksen omistajille henkilökohtaiseksi maatalouden ansio- ja pääomatuloksi. Henkilöverotietoihin perustuvat tiedot on esitetty katsauksen luvussa kaksi ja yksityismetsätalouden tilastot luvussa kolme.


Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (277,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 21.3.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2016/mmtal_2016_2018-03-21_tie_001_fi.html