Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.3.2019

Andelen förvärvs- och kapitalinkomster av lantbruket har minskat när man ser till lantbrukarfamiljernas totalinkomster

Vid granskning av lantbrukarfamiljernas inkomstutveckling framgår att andelen förvärvs- och kapitalinkomster av lantbruket har minskat nästan oavbrutet när man ser till lantbrukarfamiljernas statsskattepliktiga inkomster under granskningsperioden som inleddes vid millennieskiftet. När omkring 37 procent av lantbrukarfamiljernas statsskattepliktiga inkomster kom från sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster av lantbruket år 2000 har motsvarande andel år 2017 sjunkit till bara 26 procent. Uppgifterna framgår av statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi för år 2017 som utkommer nu.

Andelen inkomster av lantbruket av lantbrukarfamiljernas inkomster efter inkomstklass 2000–2017

Andelen inkomster av lantbruket av lantbrukarfamiljernas inkomster efter inkomstklass 2000–2017

År 2017 fick omkring 74 procent av lantbrukarfamiljerna mindre än hälften av alla statsskattepliktiga inkomster som sammanlagda förvärvs- och kapitalinkomster av lantbruket. Inkomster fås allt oftare utanför lantbruket, både som löntagare, av skogsbruket eller t.ex. via maskinentreprenader. I figuren har familjejordbruken delats in i fyra klasser efter hur stor andel av familjens inkomster kommer från förvärvs- och kapitalinkomster av lantbruket.

I översikten granskas jord- och skogsbruket skilt för sig. Lantbruksföretagens resultat behandlas i kapitel 1. År 2017 var antalet aktiva lantbruksföretag som beskattats på basis av inkomstskattelagen för gårdsbruk totalt 45 495 och deras genomsnittliga resultat för lantbruket var omkring 17 100 euro. I bokslutet för lantbruksföretag definieras resultatet av lantbruket som den post som överförs till företagets ägare som personlig förvärvs- och kapitalinkomst av lantbruket. Uppgifterna som baserar sig på personbeskattningen presenteras i kapitel 2 i översikten och statistik över privatskogsbruket i kapitel 3. Gårdar i aktiebolagsform lämnas för närvarande utanför statistiken.


Källa: Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/2017/mmtal_2017_2019-03-26_tie_001_sv.html