Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.3.2019

Maatalouden ansio- ja pääomatulojen osuus viljelijäperheiden kokonaistuloista pienentynyt

Viljelijäperheiden tulokehitystä tarkasteltaessa käy ilmi että maatalouden ansio- ja pääomatulojen osuus viljelijäperheiden valtioverojen alaisista tuloista on laskenut vuosituhannen vaihteesta alkaen lähes yhtäjaksoisesti. Kun viljelijäperheiden valtioveron alaisesta tulosta tuli vuonna 2000 noin 37 prosenttia maatalouden yhdistetystä ansio- ja pääomatulosta, on vastaava osuus pudonnut vuonna 2017 vain 26 prosenttiin. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta vuoden 2017 maa- ja metsätalousyrittäjien taloustilastosta.

Maataloudesta saatujen tulojen osuus viljelijäperheiden tuloista tuloluokittain 2000–2017

Maataloudesta saatujen tulojen osuus viljelijäperheiden tuloista tuloluokittain 2000–2017

Vuonna 2017 noin 74 prosenttia viljelijäperheistä sai alle puolet kaikista valtionveron alaisista tuloistaan maatalouden yhdistettyinä ansio- ja pääomatuloina. Tuloja haetaan yhä useammin maatilan ulkopuolelta, mm-, palkansaajana, metsätaloudesta tai esimerkiksi koneurakoinnista. Kuviossa perheviljelmät on ryhmitelty neljään luokkaan sen mukaan, kuinka suuri osuus perheen tuloista on peräisin maatalouden ansio- ja pääomatuloista.

Katsauksessa maataloutta ja metsätaloutta käsitellään erikseen. Maatilayritysten tuloksia tarkastellaan katsauksen luvussa yksi. Vuonna 2017 maatilatalouden tuloverolain perusteella verotettuja aktiivimaatilayrityksiä oli kaikkiaan 45 495 ja niiden saama keskimääräinen tulos maataloudesta oli noin 17 100 euroa. Maatalouden tulokseksi määritellään maatilayritysten tilinpäätöksessä se erä, joka siirretään yrityksen omistajille henkilökohtaiseksi maatalouden ansio- ja pääomatuloksi. Henkilöverotietoihin perustuvat tiedot on esitetty katsauksen luvussa kaksi ja yksityismetsätalouden tilastot luvussa kolme. Osakeyhtiömuotoiset maatilat jäävät tällä hetkellä tilastoinnin ulkopuolelle.


Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 26.3.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2017/mmtal_2017_2019-03-26_tie_001_fi.html