Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Datainnehållet i statistiken över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi minskar år 2015

 Datainnehållet i statistiken minskar år 2015. Användarna informeras om ändringarna på statistikens webbsidor och i samband med offentliggörandet 2.4.2015. Mer information i nyheten Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015 .

 


Senast uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi [e-publikation].
ISSN=2489-3218. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mmtal/mmtal_2014-12-19_uut_001_sv.html