Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2009

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 416 215 25 972 1 098 089 385 688 2 901 097 211 790 78 517 295 662 5 413 030
Yleissivistävä koulutus 5 959 - 76 659 2 279 35 616 1 078 367 19 877 141 835
Humanistinen ja kasvatusala 49 556 479 238 653 35 927 565 843 15 976 40 996 13 233 960 663
Kultuuriala 17 106 - 4 977 3 022 1 511 994 13 803 10 375 46 983 1 608 260
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 49 737 2 156 96 909 51 834 92 256 55 388 16 207 26 557 391 044
Luonnontie-
teiden ala
52 435 861 39 471 18 629 111 318 19 859 752 16 812 260 137
Tekniikan ja liikenteen ala 107 759 6 970 391 296 117 027 32 381 30 457 651 80 898 767 439
Luonnonvara- ja ympäristöala 27 350 1 589 5 955 4 967 12 236 2 892 664 4 938 60 591
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 44 658 10 621 47 567 107 300 470 251 64 547 7 258 26 036 778 238
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 9 035 2 867 46 460 13 002 26 006 7 749 379 7 752 113 250
Muu koulutus 52 620 429 150 142 31 701 43 196 41 868 52 576 331 573

Lähde: Koulutustilastot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2009, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2009/oaiop_2009_2010-12-10_tau_001_fi.html