Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2012

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 421 834 53 719 1 174 666 335 139 2 938 349 269 872 70 510 249 565 5 513 654
Yleissivistävä koulutus 7 424 - 39 987 2 449 54 769 235 156 15 472 120 492
Humanistinen ja kasvatusala 26 007 620 378 475 40 746 582 438 20 978 37 101 31 730 1 118 095
Kultuuriala 15 661 58 5 658 1 520 1 512 672 19 060 8 385 32 838 1 595 852
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 41 938 7 000 103 840 35 978 87 419 83 349 15 856 25 177 400 557
Luonnontie-
teiden ala
45 711 1 141 27 744 10 966 99 742 17 463 1 310 3 686 207 763
Tekniikan ja liikenteen ala 147 340 8 906 360 952 115 576 27 084 40 937 498 27 952 729 245
Luonnonvara- ja ympäristöala 14 148 4 550 5 689 4 093 13 634 8 952 81 3 720 54 867
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 72 479 27 762 56 623 90 361 498 692 64 819 6 321 21 710 838 767
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 14 253 3 331 41 387 6 088 26 174 14 040 365 7 771 113 409
Muu koulutus 36 873 351 154 311 27 362 35 725 39 437 79 509 334 607

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Auvinen 09 1734 3569, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 11.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2012, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2012/oaiop_2012_2013-12-11_tau_001_fi.html