Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2014

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus,
ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit    
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 355 103 35 457 1 120 742 507 963 2 918 967 624 670 67 466 521 353 6 151 721
Yleissivistävä koulutus 1 860 0 139 623 1 490 61 915 199 235 16 727 222 049
Humanistinen ja kasvatusala 37 676 291 414 215 47 880 584 411 26 534 36 304 32 454 1 179 765
Kulttuuriala 17 670 425 1 710 1 346 1 479 899 42 177 7 658 60 537 1 611 422
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 40 987 4 089 69 934 68 324 85 701 208 153 14 548 32 601 524 337
Luonnontie-
teiden ala
22 392 626 9 096 7 187 94 827 36 500 1 204 5 717 177 549
Tekniikan ja liikenteen ala 114 831 8 115 260 262 232 611 24 596 107 773 876 39 764 788 828
Luonnonvara- ja ympäristöala 20 939 1 059 3 948 11 532 11 710 14 988 89 3 836 68 101
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 59 207 18 782 39 598 61 733 517 124 170 304 6 175 55 794 928 717
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 8 117 1 308 30 676 8 927 25 537 16 782 349 6 510 98 206
Muu koulutus 31 424 762 151 680 66 933 33 247 1 260 28 267 413 552 747

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2014, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oaiop/2014/oaiop_2014_2015-12-10_tau_001_fi.html