Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.5.2005

Toisen asteen koulutuksesta valmistui tavoiteajassa yli puolet, korkea-asteelta alle puolet

Vuoden 2003 lopussa oli kolme vuotta aiemmin aloittaneista 37 700 lukiolaisesta suorittanut ylioppilastutkinnon 77 % ja lukio-opintoja jatkoi edelleen 14 %. Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon noin 50 500 aloittaneesta oli tarkasteluaikana valmistunut 57 %, opiskelua jatkoi noin 10 % ja runsas 20 % oli joko työssä, työttömänä tai muussa toiminnassa.

Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti neljässä ja puolessa vuodessa 48 %, eli vajaa puolet neljän vuoden takaisesta noin 26 000 uudesta opiskelijasta. Opiskelua jatkoi edelleen ammattikorkeakouluissa 30 % ja yliopisto-opintoihin oli vaihtanut 6 %. Noin 16 % oli siirtynyt muuhun koulutukseen tai oli työssä, työttömänä tai muussa toiminnassa. Nopeimmin valmistuttiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, noin 71 % oli valmistunut. Tarkasteluaikana vähiten valmistuneita oli tekniikan ja liikenteen alalla, 33 %.

Yliopistoista valmistui viidessä ja puolessa vuodessa 31 % viiden vuoden takaisesta 18 300 uudesta opiskelijasta. Yliopisto-opintoja jatkoi 58 % ja noin 10 % oli muualla opiskelemassa, työssä, työttömänä tai muussa toiminnassa. Nopeimmin valmistuttiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, noin 49 % oli valmistunut. Tarkasteluaikana vähiten valmistuneita oli tekniikan ja liikenteen alalla, 17 %.

Eri koulutussektoreilta tavoiteajassa valmistuneiden osuudet vuoden 2003 loppuun mennessä, %

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 26.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2003/opku_2003_2005-05-26_tie_001.html