Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.5.2007

Ylioppilastutkinnon suorittaa lähes 90 prosenttia, ammatillisen ja korkeakoulututkinnon yli 70 prosenttia aloittaneista

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2000 uusista lukio-opiskelijoista 88 prosenttia oli suorittanut ylioppilastutkinnon 2005 loppuun mennessä. Samassa ajassa ammatillisen perusasteen uusista opiskelijoista 70 prosenttia suoritti ammatillisen tutkinnon. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti vuoden 2005 loppuun mennessä 71 prosenttia kymmenen ja puolen vuoden takaisista ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista. Samassa ajassa yliopistojen uusista opiskelijoista 73 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.

Lyhyemmän aikavälin tarkastelussa eri sektoreiden läpäisyasteissa on enemmän vaihtelua. Kolmessa ja puolessa vuodessa ylioppilastutkinnon läpäisyaste oli 79 prosenttia ja ammattillisen perustutkinnon läpäisyaste 61 prosenttia. Neljässä ja puolessa vuodessa ammattikorkeakoulututkinnon läpäisi 48 prosenttia uusista opiskelijoista. Yliopistotutkinnon uusien opiskelijoiden läpäisyaste oli viidessä ja puolessa vuodessa 31 prosenttia.

Ammatillisessa koulutuksessa kolmen ja puolen vuoden kuluttua aloittamisesta korkeimmat läpäisyasteet olivat humanistisella ja kasvatusalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, joilla saman alan ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 66 prosenttia. Alhaisin läpäisyaste on luonnontieteiden alalla, 51 prosenttia. Ammattikorkeakouluissa vuoden 2001 uusista opiskelijoista neljän ja puolen vuoden kuluttua korkein läpäisyaste oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 72 prosenttia. Alhaisin läpäisyaste oli tekniikan ja liikenteen alalla, 31 prosenttia. Yliopistojen vuoden 2000 uusista opiskelijoista suhteellisesti eniten ylempiä korkeakoulututkintoja vuoden 2005 loppuun mennessä suorittivat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijat, ja vähiten tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat.

Miehillä koulutuksen läpäisy on kaikilla koulutussektoreilla naisten tasoa alempana. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa naisten läpäisyaste on muutaman prosenttiyksikön verran miesten läpäisyastetta korkeampi, mutta korkeakoulututkinnoissa ero on huomattavasti suurempi. Kymmenen ja puoli vuotta tutkinnon aloittamisen jälkeen miehistä ammattikorkeakoulututkinnon oli suorittanut 63 prosenttia, kun taas naisista samassa ajassa tutkinnon suoritti 78 prosenttia. Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon kymmenessä ja puolessa vuodessa suoritti miehistä 65 prosenttia ja naisista 80 prosenttia.

Koulutussektoreittainen läpäisyaste eri tarkasteluaikaväleillä vuoden 2005 loppuun mennessä

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Miikka Paajavuori (09) 1734 3678, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja:Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 10.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2005/opku_2005_2007-05-10_tie_001.html