Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.5.2009

Ylioppilastutkinnon suorittaa lähes 90 prosenttia, ammatillisen ja korkeakoulututkinnon yli 70 prosenttia aloittaneista

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2001 uusista lukio-opiskelijoista lähes 90 prosenttia oli suorittanut ylioppilastutkinnon vuoden 2007 loppuun mennessä. Samassa ajassa ammatillisen peruskoulutuksen uusista opiskelijoista 73 prosenttia suoritti ammatillisen tutkinnon. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti vuoden 2007 loppuun mennessä 71 prosenttia 12,5 vuoden takaisista ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista. Samassa ajassa yliopistojen uusista opiskelijoista 77 prosenttia suoritti ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.

Lyhyemmän aikavälin tarkastelussa eri sektoreiden läpäisyasteissa on enemmän vaihtelua. Kolmessa ja puolessa vuodessa ylioppilastutkinnon läpäisyaste oli liki 80 prosenttia ja ammatillisen perustutkinnon läpäisyaste 62 prosenttia. Neljässä ja puolessa vuodessa ammattikorkeakoulututkinnon nuorten koulutuksen läpäisi lähes 40 prosenttia uusista opiskelijoista. Yliopistotutkinnon uusien opiskelijoiden läpäisyaste oli viidessä ja puolessa vuodessa 33 prosenttia.

Ammatillisessa koulutuksessa kolmen ja puolen vuoden kuluttua aloittamisesta korkeimmat läpäisyasteet olivat humanistisella ja kasvatusalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, joilla saman alan ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 67 prosenttia. Alhaisin läpäisyaste on luonnontieteiden alalla, 49 prosenttia. Ammattikorkeakouluissa vuoden 2003 uusista opiskelijoista neljän ja puolen vuoden kuluttua korkein läpäisyaste oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 65 prosenttia. Alhaisin läpäisyaste oli tekniikan ja liikenteen alalla, 20 prosenttia. Yliopistojen vuoden 2002 uusista opiskelijoista suhteellisesti eniten ylempiä korkeakoulututkintoja vuoden 2007 loppuun mennessä suorittivat yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijat ja vähiten tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat.

Miehillä koulutuksen läpäisy on kaikilla koulutussektoreilla naisten tasoa alempana. Lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa miesten läpäisyaste on vain muutaman prosenttiyksikön verran naisten läpäisyastetta alhaisempi, mutta korkeakoulututkinnoissa ero on huomattavasti suurempi. 12,5 vuotta tutkinnon aloittamisen jälkeen miehistä ammattikorkeakoulututkinnon oli suorittanut 64 prosenttia, kun taas naisista samassa ajassa tutkinnon suoritti 78 prosenttia. Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon 12,5 vuodessa suoritti miehistä 69 prosenttia ja naisista 83 prosenttia.

Koulutussektoreittainen läpäisyaste eri tarkasteluaikaväleillä vuoden 2007 loppuun mennessä

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Annika Latva-Äijö (09) 1734 3273, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2007/opku_2007_2009-05-15_tie_001.html