Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.3.2013

Tutkinnon suorittaminen nopeutui

Tilastokeskuksen mukaan yliopistokoulutuksen suoritti viidessä ja puolessa vuodessa 49 prosenttia, ylemmän korkeakoulututkinnon 21 ja alemman korkeakoulututkinnon 28 prosenttia. Yliopistokoulutuksen läpäisyaste parantui 2 prosenttiyksikköä. Muilla koulutussektoreilla läpäisyaste parantui prosenttiyksikön verran. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti neljässä ja puolessa vuodessa 41 prosenttia. Ammatillisen peruskoulutuksen suoritti kolmessa ja puolessa vuodessa 65 prosenttia ja ylioppilastutkinnon 80 prosenttia.

Yliopistokoulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2011 loppuun mennessä

Yliopistokoulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2011 loppuun mennessä

Tässä tilastossa tarkastellaan nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen ja nuorille suunnatun lukiokoulutuksen vuoden 2008, nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen vuoden 2007 ja yliopistokoulutuksen vuoden 2006 uusien opiskelijoiden tilannetta vuoden 2011 lopussa.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2011 loppuun mennessä

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2011 loppuun mennessä

Edelleen naisten koulutuksen läpäisy on kaikilla koulutussektoreilla toisen asteen koulutusta lukuun ottamatta miesten tasoa korkeampi, vaikka miesten koulutuksen läpäisy parantui kaikilla koulutussektoreilla. Miesten yliopistokoulutuksen läpäisyaste parantui yli 3 prosenttiyksikköä ja lukiokoulutuksen lähes 2 prosenttiyksikköä. Ammatillisen ja ammattikorkeakoulutuksen läpäisyasteet paranivat prosenttiyksikön verran. Lukiokoulutuksessa miehet ja naiset valmistuivat lähes yhtä nopeasti. Ammatillisessa peruskoulutuksessa miesten läpäisyaste oli 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten. Korkeakouluopinnoissa läpäisyasteiden erot miesten ja naisten välillä olivat huomattavasti suuremmat. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti miehistä 37 prosenttia ja naisista 58 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti miehistä 25 prosenttia ja naisista 54 prosenttia.

Vähintään kolme neljästä suorittaa aloittamansa korkeakoulututkinnon. Vuoden 2011 loppuun mennessä, 16 vuotta aiemmin yliopistokoulutuksen aloittaneista, yliopistotutkinnon suoritti lähes 82 prosenttia, ja samana vuonna nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen aloittaneista ammattikorkeakoulututkinnon suoritti 73 prosenttia. 10 vuoden tarkasteluaikana ammatillisen peruskoulutuksen suoritti loppuun 77 prosenttia ja ylioppilastutkinnon suoritti lähes 89 prosenttia kyseisen koulutuksen aloittaneista.

Kaikilla koulutussektoreilla on suuria alakohtaisia eroja läpäisyprosenteissa (ks. Tietokantataulukot ). Yliopistoissa suhteellisesti eniten korkeakoulututkintoja suorittivat kulttuurialan opiskelijat ja vähiten luonnontieteiden alan opiskelijat. Ammattikorkeakouluissa korkein läpäisyaste oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 63 prosenttia. Alhaisin läpäisyaste oli tekniikan ja liikenteen alalla, 22 prosenttia. Ammatillisessa koulutuksessa suojelualalta (muu koulutus: palomies, poliisi) lähes kaikki olivat valmistuneet. Seuraavaksi korkeimmat läpäisyasteet olivat sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, jolla saman alan ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 68 prosenttia. Alhaisin läpäisyaste oli luonnontieteiden alalla, 47 prosenttia.

Tämän tilaston tietokantataulukoissa on tietoja myös niistä opiskelijoista, jotka eivät läpäisseet koulutustaan tavoiteajassa. Opiskelun etenemiseen liittyviä tietoja löytyy myös tilastoista Koulutuksen keskeyttäminen ja Opiskelijoiden työssäkäynti .


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opku/2011/opku_2011_2013-03-20_tie_001_fi.html